Karta poległego

Nazwisko: BIELSKI
Imię #1: Sylwester
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 16 wrzesień 1905 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: adres rodziny: Łódź, ul. Długa 42
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Łódź
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 18 pp [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Kamion Mały [3]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Kamion Mały, cmentarz parafialny, mogiła zbiorowa
Data ekshumacji: 18 grudzień 1951
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B10, rząd III, grób nr 5
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: mieczokrzyżem betonowym z imienną inskrypcją epitafijną na jednej z mogił zbiorowych Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 84 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, Łowicz, 26 II 1946 r. (maszynopis), s. 130-131 (dalej: B.Inf. , sygn. 6062).

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Wykaz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. i pochowanych na Cm. Kom. na Powązkach: Kwatera B 10 (maszynopis), s. 13 - poz. 188 (dalej: ZCK Warszawa).

Uwagi: # Pierwotne miejsce spoczynku: Kamion Mały (w formie zniekształconej: "Kanion Mały"), cmentarz parafialny, mogiła zbiorowa (ZCK Warszawa); pow. Sochaczew (B.Inf. , sygn. 6062); brak danych (KPŻP);
# Zachodzi prawdopodobieństwo tożsamości pochowanego z żołnierzem odnotowanym wśród spoczywających w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu (http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,bielski, sylweriusz, 166.html).
Przypisy: [1] a) 16 września 1905 (źródło: KPŻP); b) 1905 (źródło: B.Inf. , sygn. 6062; ZCK Warszawa);
[2] a) 18 pp (źródło: KPŻP; ZCK Warszawa); b) brak danych (źródło: B.Inf. , sygn. 6062);
[3] a) Kamion Mały / Kamion (źródło: KPŻP / B.Inf. , sygn. 6062); b) brak danych (źródło: ZCK Warszawa);
Ostatnie zmiany: 2018-08-13 22:58:03 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Sylwester Bielski upamiętniony mieczokrzyżem betonowym z imienną inskrypcją epitafijną na jednej z mogił zbiorowych Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska. Stan z dn. 7 sierpnia 2018 r. (fot. udostępnił Zygmunt Bielski).

Komentarze