Karta poległego

Nazwisko: STANDO
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Piotr Franciszek
Imię matki: Cecylia Anna
Nazwisko rodowe matki: Konicka
Data urodzenia: 1 listopad 1913
Miejsce urodzenia: Skrzyńsko
Rodzeństwo: Wanda Maria, Janina (Nina) Maria
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: d-ca plut. piech.

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [1]
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 18 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu 3 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Gągolin Północny, gm. Kompina [2]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Gągolin Północny, pole Jana Burego
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kompina, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: rząd III, grób nr 11 (B.Inf., sygn. 6062)
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym: bilet wizytowy ppor. Wacława Winklera; bilet wizytowy Antoniny Dunin-Wąsowiczowej; 3 listy i 1 koperta; karta uposażenia sierż. Skórki; notesik z nieczytelnymi notatkami; różne notatki nieczytelne
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 180 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego (maszynopis), s. 96-97 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Włodarczyk E., Z dziejów 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach, [Skierniewice 2009], tab. 8 - s. 219 (dalej: Włodarczyk 2009).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Grażyna Stando, krewna pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) ppor. (źródło: B.Inf., sygn. 6062; Włodarczyk 2009); b) por. (źródło: KPŻP);
[2] a) Gągolin Półn., gm. Kompina (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) Gągolin (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: Włodarczyk 2009);
Ostatnie zmiany: 2016-11-21 23:06:47 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stefan Stando (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze