Karta poległego

Nazwisko: JACKOWSKI
Imię #1: Wojciech
Imię #2: Stanisław [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Marceli Jan
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Sznarkowska
Data urodzenia: 23 kwiecień 1914 [2]
Miejsce urodzenia: Skierniewice
Rodzeństwo: Maria Roch, Władysław Antoni, Jan Piotr (żyjący w 1939 r.), Henryk Czesław (ur. 1904, zm. 28 III 1934)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci: -
Ostatni adres: Skierniewice, ul. Lelewela 8
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: student
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Skierniewice
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [3]
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 18 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II plutonu w 9 kompanii III batalionu
Przydział po 1 września 1939: 18 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: 1935-1936 - w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie (VII rocznik; 1 kompania), którą ukończył w stopniu st. strz. pchor. rez. piech. z przydziałem do 25 pułku piechoty w Piotrkowie; 1938 - promocja na stopień ppor. rez. piech. z przydziałem do 18 pułku piechoty w Skierniewicach (ewidencyjnie podlegał KRU Krzemieniec); III 1939 - zmobilizowany do 18 pp;
Odznaczenia: Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (legitymacja nr 24-91-145 MW z dn. 19. 06. 1991 r.; pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 18 pp
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Złota, gm. Rybno, pow. Sochaczew
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: poniósł śmierć na patrolu między godziną 2.00 a 4.00 w nocy (tradycja rodzinna)
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Złota, pole Fr. Pawlaty
Data ekshumacji: 18 grudzień 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Rybno, kwatera wojenna, grób nr 144
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Skierniewice, ul. Kozietulskiego, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła indywidualna
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: tablica epitafijna mogiły indywidualnej w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Skierniewicach, ul. Kozieltulskiego
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Wojciech Stanisław Jackowski urodził się 23 kwietnia 1914 roku w Skierniewicach jako syn Marcelego Jana i Heleny ze Sznarkowskich. Mieszkał w Skierniewicach, przy ul. Lelewela 8. Uczył się w liceum przy ul. Lelewela w Skierniewicach, gdzie zdał maturę. W latach 1935-1936 odbywał szkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, którą ukończył w stopniu starszego strzelca podchorążego rezerwy piechoty z przydziałem do 25 pułku piechoty w Piotrkowie. W roku 1938 otrzymał promocję na stopień podporucznika rezerwy piechoty z przydziałem do 18 pułku piechoty w Skierniewicach. Ewidencyjnie podlegał Komendzie Rejonu Uzupełnień Krzemieniec. W międzyczasie podjął studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Będąc studentem II roku, został w marcu 1939 roku zmobilizowany do 18 pułku piechoty 26 Dywizji Piechoty ze składu armii "Poznań", w szeregach którego odbył kampanię wrześniową. Walczył na szlaku bojowym swojej jednostki, m.in. w bitwie nad Bzurą. Poległ 16 września 1939 roku w Złotej.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 266 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 7070, Wykaz poległych w czasie działań wojennych w roku 1939 na terenie gminy Rybno, [1946] (rękopis), poz. 144 (dalej: B.Inf., sygn. 7070).

Urząd Gminy Rybno, Wykaz poległych w czasie działań wojennych w roku 1939 na terenie Gminy Rybno, [b.r.w.] (maszynopis), poz. 144 (dalej: UG Rybno).

Tradycja rodzinna (Tadeusz Jackowski, ur. 1926 r., syn Władysława Jackowskiego, brata Wojciecha).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 485 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Łukasiak J., Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty, Pruszków 2003, s. 121 (dalej: Łukasiak 2003).

Krysiak A., Murgrabia J., Kwatera żołnierzy 26 DP na cmentarzu św. Józefa w Skierniewicach, „Twój Kurier Regionalny”, R. IX, Nr 11 (313) z 22 marca 2012 r., s. 5.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Stanisław (źródło: tradycja rodzinna; Łukasiak 2003); b) S. (źródło: tradycja rodzinna); c) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno; Bauer, Polak 1982);
[2] a) 23 kwietnia 1914 (źródło: tradycja rodzinna); b) 22 kwietnia 1914 (źródło: KPŻP; Łukasiak 2003);
[3] a) ppor. (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno); b) ppor. rez. (źródło: Bauer, Polak 1982);
Ostatnie zmiany: 2014-02-02 16:27:20 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Wojciech Stanisław Jackowski (fot. ze zbiorów rodzinnych).ppor. Wojciech Stanisław Jackowski z kolegą studentem Antonim Jakubowskim, Warszawa, ul. Nowy Świat, 1939
Fotografia ze zbiorów bratanka - Wojciecha Jackowskiegoppor.Wojciech Stanisław Jackowski z kolegą studentem Antonim Jakubowskim, Warszawa, ul. Nowy Świat, 1939. Fotografia ze zbiorów bratanka - Wojciecha Jackowskiego

Komentarze