Karta poległego

Nazwisko: SIERPIŃSKI
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wiktoria
Nazwisko rodowe matki: Więckowska
Data urodzenia: 17 styczeń 1900 [1]
Miejsce urodzenia: Łęczna, pow. Lubartów, woj. lubelskie
Rodzeństwo: Piotr
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Jadwiga z d. Kierszniewska (1911-2000) - wieloletnia pracownica spółdzielczości
Dzieci: Jan Antoni Sierpiński (ur. 13 I 1939) - wieloletni pracownik lotnictwa cywilnego, a potem nadzoru radiokomunikacji
Ostatni adres: Skierniewice - garnizon
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: dowódca plutonu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 18 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu artylerii piechoty
Przydział po 1 września 1939: 18 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca plutonu artylerii piechoty
Przebieg służby wojskowej: od IX 1916 - w Polskiej Organizacji Wojskowej (do 1 I 1918 - jako szeregowiec placówki w Łęcznej; do 1 XI 1918 - jako szeregowiec placówki w Piaskach Luterskich); od 1 XI 1918 - w Wojsku Polskim; 1919-1920 - udział w wojnie polsko-bolszewickiej; 1920-1925 – zawodowa służba podoficerska; 1925-1927 - w Szkole Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy; 15 VIII 1927 - promocja na stopień ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 10 pułku piechoty w Łowiczu; 15 VIII 1929 - awans na stopień por. sł. st. piech.; po 1932 - przeniesiony na stanowisko dowódcy kompanii w 18 pułku piechoty w Skierniewicach; 19 III 1937 - awans na stopień kpt. sł. st. piech.; 1938-1939 - na stanowisku dowódcy plutonu artylerii w 18 pp;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Niepodległości, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Medal Pamiątkowy X Rocznicy Walk o Wyzwolenie Republiki Łotewskiej, Państwowa Odznaka Sportowa
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 18 pp
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Śladów, gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: zmarł w wyniku ciężkich ran odniesionych w walce (Sierpiński 2011)
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Śladów
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera C 25, rząd I, grób 5
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Krzyż betonowy z rytą inskrypcją epitafijną na jednej z mogił Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Antoni Sierpiński urodził się 17 stycznia 1900 roku w Łęcznej w powiecie Lubartów jako syn rolników Jana Sierpińskiego i Wiktorii z Więckowskich. Po ukończeniu szkoły miejskiej rozpoczął pracę w sądzie pokoju, a następnie w Urzędzie Gminy Piaski Luterskie. We wrześniu 1916 roku wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, służąc jako szeregowiec placówek w Łęcznej (do 1 stycznia 1918 roku) i Piaskach Luterskich (do 1 listopada 1918 roku). Od 1 listopada 1918 roku, po rozbrojeniu okupantów austriackich, służył w Wojsku Polskim. Wkrótce wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, będąc na froncie od 13 czerwca 1919 aż do zawieszenia broni w październiku 1921 roku. Po odkomenderowaniu na linię demarkacyjną polsko-litewską pozostał tam przez kolejny rok. W latach 1925-1927 odbywał szkolenie w Oficerskiej Szkole dla Podoficerów w Bydgoszczy. Z dniem 15 sierpnia 1927 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika służby stałej piechoty z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 10 pułku piechoty w Łowiczu. Na stopień porucznika został awansowany z dniem 15 sierpnia 1929 roku. Po roku 1932 przeniesieno go na stanowisko dowódcy kompanii w 18 pułku piechoty w Skierniewicach. Z dniem 19 marca 1937 roku otrzymał awans na stopień kapitana. W latach 1938-1939 służył na stanowisku dowódcy plutonu artylerii w 18 pp. Na tym samym stanowisku wziął udział w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku. Walczył z niemieckim najeźdźcą na szlaku bojowym 18 pułku piechoty, od Wielkopolski po bitwę nad Bzurą. Ciężko ranny w Śladowie koło Sochaczewa, zmarł 19 września, nie otrzymawszy odpowiedniej pomocy lekarskiej. Pozostawił żonę Jadwigę z Kierszniewskich Sierpińską, córkę nauczyciela, z którą zawarł związek małżeński zaledwie rok wcześniej, oraz syna Jana Antoniego urodzonego w styczniu 1939 roku.
Wspomnienia / relacje: Według Jana Antoniego Sierpińskiego, syna Antoniego: "Z przekazów rodzinnych wiadomo, że był doskonale wysportowany, uwielbiał jazdę konną i pływanie. Gdyby nie wojna kariera wojskowa stała przed nim otworem".
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 151 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Jan Antoni Sierpiński, syn pochowanego).

Życiorys kapitana Antoniego Sierpińskiego, oprac. J. A. Sierpiński, 2011 (maszynopis) (dalej: Sierpiński 2011).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 394 (dalej: Głowacki 1985).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 484.

Cmentarz Komunalny Powązki dawny Wojskowy w Warszawie, red. J. J. Malczewski, Warszawa 1989, s. 224 (Powązki 1989).

Sierpiński Antoni, oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=569 [dostęp: 12 lutego 2014] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 17 stycznia 1900 (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Sierpiński 2011); b) 5 stycznia 1900 (źródło: KPŻP); c) 15 stycznia 1900 (źródło: Głowacki 1985; Powązki 1989; Stankiewicze.com);
Ostatnie zmiany: 2014-02-12 19:32:50 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. Antoni Sierpiński (fot. ze zb. rodzinnych).Kpt. Antoni Sierpiński z żoną Jadwigą w Skierniewicach w 1938 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Kpt. Antoni Sierpiński z żoną Jadwigą i synem Janem w Skierniewicach w 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Kpt. Antoni Sierpiński (trzeci z prawej) wśród słuchaczy szkoły oficerskiej na obozie narciarskim w Krynicy (fot. ze zb. rodzinnych).Karykatura kpt. Antoniego Sierpińskiego wykonana w garnizonie w Skierniewicach (rys. ze zb. rodzinnych).Kpt. Antoni Sierpiński z żoną Jadwigą w Skierniewicach w 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Kpt. Antoni Sierpiński upamiętniony krzyżem z rytą inskrypcją epitafijną na jednej z mogił Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska. Stan z listopada 2011 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Odpis z odpisu karty weryfikacyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej  wystawiony przez Związek Peowiaków Okręg Lublin dla Antoniego Sierpińskiego w Łęcznej dn. 19 kwietnia 1936 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Życiorys kpt. Antoniego Sierpińskiego opracowany przez jego syna, Jana Antoniego Sierpińskiego, na podstawie dokumentów z archiwum rodzinnego i rodzinnej tradycji.

Komentarze