Karta weterana

Nazwisko: GRUSZEWICZ
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim: Blondyn
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Weronika
Nazwisko rodowe matki: Baranowska
Data urodzenia: 11 maj 1901
Miejsce urodzenia: Kiernozia, pow. Gostynin
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Władysława Gruszewicz (ur. 28 IX 1913 r., Łowicz, c. Tomasza i Marianny, 1940-1945 - szer. Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, pseud. Ewa, łączniczka placówki "Pompka" w Obwodzie Łowicz "Łyska")
Dzieci: Witold Grusiewicz
Ryszard Grusiewicz
Józio Gruszewicz
Ostatni adres: Skierniewice [1939] / Łowicz, ul. Zielna 2 (dawniej) [1988]
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: podoficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

sierż.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 18 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 13 XII 1932 - odnotowany w stopniu sierż. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko zastępcy dowódcy plutonu 6 kompanii strzeleckiej 18 pułku piechoty w Skierniewicach;
# 1937/1938 - z przyznanym tytułem strzelca wyborowego z kb. i żetonem za osiągnięcie 45 punktów;
# 1938 - z przydziałem do 9 kompanii strzeleckiej 18 pp;
Odznaczenia: Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1928), Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 (1930), Krzyż Zasługi (1933), Medal za Długoletnią Służbę (1937), odznaka pamiątkowa 18 pułku piechoty (przed 1939), Państwowa Odznaka Sportowa (przed 1939), Odznaka strzelecka "Za celność", Krzyż Walecznych (za działalność konspiracyjną 09.1944), Krzyż Partyzancki (po 1945), Odznaka Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (po 1945)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 18 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą, 29 IX - wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 1988
Miejsce śmierci: Łowicz
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu: Cmentarz Emaus - rzymsko-katolicki cmentarz parafialny św. Ducha w Łowiczu
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: W 1926 r. Ukończył Wojskową Szkołę Zawodową w Zaleszczykach. W 1932 r. Ukończył 6-cio tygodniowy kurs WF dla podoficerów zawodowych w Warszawie. W 1934 r. wziął ślub z Władysławą oraz ukończył na kursach wieczorowych Szkołę Podstawową 7-klasową dla podoficerów zawodowych w Skierniewicach.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja / badania własne (Marcin Piotrowski, prawnuk weterana).
Uwagi: W trakcie okupacji niemieckiej zaangażował się w działalność konspiracyjną na terenie powiatu Łowicz, służąc od 1 stycznia 1940 do 17 stycznia 1945 r. pod pseudonimem Blondyn w Polskiej Organizacji Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. W jego domu w Łowiczu zorganizowano centrum konspiracji na dzielnicę Kostka i składnicę meldunków. W latach tych został awansowany na stopień chorążego i odznaczony Krzyżem Walecznych przez Komendę Główną "Ojców" Warszawa 09.1944 r.
Ostatnie zmiany: 2024-01-09 13:09:38 przez MarPio | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Józef Gruszewicz wraz z żoną Władysławą, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Józef Gruszewicz jako sierżant 18 pułku piechoty w Skierniewicach (karykatura), 1934 r.Józef Gruszewicz jako podoficer Wojska Polskiego, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Józef Gruszewicz jako jako sierżant 18 pułku piechoty w Skierniewicach, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Sierż. Józef Gruszewicz wraz z żoną Władysławą w trakcie święta 18 pułku piechoty w Skierniewicach, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Józef Gruszewicz jako podoficer Wojska Polskiego, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Józef Gruszewicz jako podoficer Wojska Polskiego, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Józef Gruszewicz jako podoficer Wojska Polskiego, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Józef Gruszewicz jako podoficer Wojska Polskiego, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Józef Gruszewicz jako podoficer Wojska Polskiego, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Legitymacja osobista sierż. Józefa Gruszewicza wystawiona 12 grudnia 1932 r. przez p.o. dowódcy 18 pułku piechoty w Skierniewicach (dok. ze zb. rodzinnych).Dyplom strzelecki przyznany sierż. Józefowi Gruszewiczowi wraz z tytułem strzelca wyborowego z kb i żetonem przez dowódcę 18 pułku piechoty w Skierniewicach, 1937/1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Dokument zastępczy potwierdzający działalność konspiracyjną wydany Józefowi Gruszewiczowi w 1948 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie wojskowe o zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej wydane Józefowi Gruszewiczowi po zakończeniu II wojny światowej przez Wojskową Komendę Rejonową Skierniewice (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja kombatancka wydana Józefowi Gruszewiczowi 30 maja 1981 r. przez Zarząd Wojewódzki w Skierniewicach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja kombatancka wydana Józefowi Gruszewiczowi 24 maja 1984 r. przez Zarząd Wojewódzki w Skierniewicach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (dok. ze zb. rodzinnych).Odznaczenia przyznane Józefowi Gruszewiczowi przed 1939 r. (pamiątki ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Piotrowski).Odznaczenia przyznane Józefowi Gruszewiczowi przed 1939 r. (pamiątki ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Piotrowski).Odznaka pamiątkowa 18 pułku piechoty przyznana Józefowi Gruszewiczowi przed 1939 r. (pamiątka ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Piotrowski).Państwowa Odznaka Sportowa przyznana Józefowi Gruszewiczowi przed 1939 r. (pamiątka ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Piotrowski).Odznaka Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przyznana Józefowi Gruszewiczowi po 1945 r. (pamiątka ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Piotrowski).Orzeł wojskowy wz. 1919 z rogatywki Józefa Gruszewicza, przed 1939 r. (pamiątka ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Piotrowski).Guziki mundurowe Józefa Gruszewicza, przed 1939 r. (pamiątki ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Piotrowski).Kołnierze munduru Józefa Gruszewicza, przed 1939 r. (pamiątki ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Piotrowski).Naramiennik munduru Józefa Gruszewicza, przed 1939 r. (pamiątka ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Piotrowski).Buty oficerki Józefa Gruszewicza, przed 1939 r. (pamiątki ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Piotrowski).Żołnierz Wojska Polskiego o nieustalonych danych osobowych z okresu służby Józefa Gruszewicza, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie o przekazaniu przez Józefa Gruszewicza maszyny do pisania na rzecz ruchomego szpitala "ludowego" Wojska Polskiego, 28 stycznia 1945 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Kartka z konspiracyjnym pseudonimem Józefa Gruszewicza z okresu działalności w Armii Krajowej odnaleziona po latach w jego składanym pędzelku do golenia przez prawnuka Marcina Piotrowskiego (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze