Karta poległego

Nazwisko: KRAUZE
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Walentyna
Nazwisko rodowe matki: Rzączyńska, pochądząca z Lublina
Data urodzenia: 8 grudzień
Miejsce urodzenia: przypuszcza się,że mógł urodzić się w Łodzi
Rodzeństwo: Lucyna, Antonina, Józef, Ryszard, Romuald
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci: brak
Ostatni adres: Honoratka koło Konina
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: rzeźnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 18 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 15 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Rozlazłów
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Rozlazłów
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych na cm. wojennym w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: Władysław Krauze był najmłodszym stryjem mojego ojca Aleksandra- syna Romualda. W chwili powołania do służby mógł mieć około 30 lub więcej lat. Byliśmy w posiadaniu zdjęcia Władysława Krauzego w mundurze wojskowym, które najprawdopodobniej zostało pożyczone komuś z rodziny. W czasie okupacji niemieckiej do rodziny Władysława została przysłana informacja o jego śmieci. Wiadomość nadesłał ksiądz z parafii Trojanów.Podał miejsce pochówku Władysława. Przed wybuchem wojny Władysław prowadził sklep rzeźniczy w miejscowości Honoratka. Ojciec Antoni, matka Walentyna, rodzeństwo: Lucyna, Antonina, Romuald i Ryszard spoczywają na cmentarzu parafialnym w Ślesinie. Brat Józef na cmentarzu parafialnym w Gosławicach. Wspomnienia przekazuje Aleksander Krauze ur.17.02.1925 w Pątnowie, zamieszkały w Ślesinie koło Konina, za pośrednictwem córki Katarzyny.
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 374.

Ewidencja Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (mps w teczce: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu), poz. 163.
Uwagi: 1) Księga pochowanych żołnierzy polskich... podaje błedną datę urodzenia pochowanego, co zweryfikowano na podstawie ewidencji UM w Sochaczewie;
Ostatnie zmiany: 2011-11-13 17:23:19 przez 1964 | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Krauze, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na cmentarzu wojennym w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z 2005 r.

Komentarze