Karta poległego

Nazwisko: HIMMEL
Imię #1: Marian
Imię #2: Tomasz
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 2 styczeń 1906
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Kamila Strakaczowa, Irena Chromińska
Stan cywilny: żonaty
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por. [1]
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 18 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 4 kompanii w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 18 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 4 kompanii w II batalionie
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 18 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 15 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Sochaczew
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Według relacji sierż. Józefa Skórki, szefa 5 kompanii 18 pp:
"Nad ranem 15. IX. - na szosie warszawskiej - powstało piekło wybuchów. Strzelało co najmniej kilkadziesiąt dział niuemieckich. Npl uderzył dużymi siłami na 4 kompanię por. Mariana Himmla. Sam Himmel poległ w czasie tego natarcia" (cyt. za: Pałucki, Wojewoda 1989).

"Por. Marian Himmel odznaczył się niezwykłym bohaterstwem w walkach o Sochaczew. Jego 2 batalion, którym dowodził mjr Feliks Kozubowski, nieustannie nękany ogniem artyleryjskim nieprzyjaciela, był w niezwykle trudnej sytuacji. W dniu 16 września 2 batalion 18 pp a wraz z nim dowodzona przez por. Himmla 4 kompania po ciężkim boju opuściła swoje dotychczasowe stanowiska. Na miejscu pozostał jednak jeden z pododdziałów dowodzony przez por. Edwarda Białacha. Dzięki jego determinacji i bohaterskiej postawie dowodzonych przez niego żołnierzy, udało się częściowo utrzymać pozycje. Wówczas doszło do przeciwnatarcia pozostałych sił 2 batalionu, którego celem było odzyskanie utraconych pozycji. W czasie kolejnych ataków nieprzyjaciela punkt oporu por. M. Himmla w ruinach miasta został rozbity, a sam dowódca poległ" (Krysiak, Murgrabia 2012).

Pierwotne miejsce spoczynku #1: Sochaczew, przy szosie warszawskiej, mogiła zbiorowa
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Sochaczew, ul. Traugutta, cmentarz parafialny
Data ekshumacji: 1945
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Skierniewice, ul. Kozietulskiego, grób rodzinny [3]
Lokalizacja grobu: w płd.-wsch. części cmentarza, przy ogrodzeniu od strony drogi Skierniewice - Jeżów
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: granitowa tablica nagrobna grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym przy ul. Kozietulskiego w Skierniewicach, na której wyryto inskrypcję: "PAMIĘCI / MARIANA / HIMMLA / POLSKIEGO / ŻOŁNIERZA / I BOHATERA / KTÓRY ZŁO / ŻYŁ ŻYCIE / W OFIERZE / UKOCHANEJ / OJCZYŹNIE / W BITWIE / Z NIEMCA / MI POD SO / CHACZEWEM / DN. 14. IX. 1939";
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: "W październiku 1939 r. żołnierze, którym udało się uniknąć niewoli, powróciwszy do Skierniewic, zawiadomili najbliższą rodzinę, w tym żonę i siostry Kamilę Strakaczową i Irenę Chromińską. Niestety, żołnierze ci nie mieli bliższych danych o miejscu spoczynku porucznika. Wkrótce jednak natrafiono na grupę grobów znajdujących się przed wiejską zagrodą położoną po lewej stronie szosy biegnącej do Warszawy, około 2-3 km od Sochaczewa. Tu w trzech wspólnych mogiłach Niemcy pochowali poległych polskich żołnierzy, a odchodząc zabrali ze sobą znaki tożsamości (nieśmiertelniki) i dokumenty. W najbliższej okolicy jeden z mieszkańców odnalazł jednak porzuconą legitymację bez fotografii z danymi por. Himmla. Rozpoczęto intensywne poszukiwania, przeprowadzając ekshumację wszystkich trzech zbiorowych mogił. W jednej z nich rodzina rozpoznała ciało por. Mariana Himmla. Zwłoki przewieziono na cmentarz w Sochaczewie, a po zakończeniu wojny, w 1945 r. złożono w rodzinnym grobie na cmentarzu św. Józefa w Skierniewicach" (Krysiak, Murgrabia 2012).
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 256 (dalej: KPŻP).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 397, 485 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Krysiak A., Murgrabia J., Kwatera żołnierzy 26 DP na cmentarzu św. Józefa w Skierniewicach, „Twój Kurier Regionalny”, R. IX, Nr 11 (313) z 22 marca 2012 r., s. 5 (dalej: Krysiak, Murgrabia 2012).

Pałucki W., Wojewoda M., Sochaczew we wrześniu 1939, Sochaczew 1989, s. 4, 7, 9, 12, 17 (dalej: Pałucki, Wojewoda 1989).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) por. / por. rez. (źródło: KPŻP; Pałucki, Wojewoda 1989 / Bauer, Polak 1982, s. 485; Krysiak, Murgrabia 2012); b) błędnie: "kpt." (źródło: Bauer, Polak 1982, s. 397);
[2] a) 15 września 1939 (źródło: KPŻP; Pałucki, Wojewoda 1989); b) 16 września 1939 (źródło: Krysiak, Murgrabia 2012);
[3] a) Skierniewice, ul. Kozietulskiego, grób rodzinny (źródło: Krysiak, Murgrabia 2012); b) błędnie: Skierniewice, ul. Kozietulskiego, kwatera wojenna (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2015-09-16 13:20:35 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Marian Tomasz Himmel upamiętniony na tablicy nagrobnej grobu rodzinnego na cm. parafialnym w Skierniewicach, ul. Kozietulskiego. Stan z dn. 04. 07. 2013 r. Por. Marian Tomasz Himmel upamiętniony na tablicy nagrobnej grobu rodzinnego na cm. parafialnym w Skierniewicach, ul. Kozietulskiego. Stan z dn. 24. 12. 2013 r. (fot. Jędrzej Kaczorowski).

Komentarze