Karta poległego

Nazwisko: HALA
Imię #1: Mieczysław
Imię #2: Marian
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan (rysownik)
Imię matki: Maria Zuzanna
Nazwisko rodowe matki: Wodzyńska
Data urodzenia: 20 grudzień 1907
Miejsce urodzenia: Warszawa
Rodzeństwo: Jan
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: [narzeczona Jadwiga Michalska]
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii strzeleckiej piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 18 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 8 kompanii w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 18 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 8 kompanii w III batalionie
Przebieg służby wojskowej: # z dniem 15 VIII 1929 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech.;
# 1930 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 9./265.) i przydziałem do 18 pułku piechoty w Skierniewicach;
# 1932 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 1.) i przydziałem do 18 pp;
# z dniem 1 I 1933 - awansowany na stopień por. sł. st. piech.;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r. (lokata 16./1983.) i przydziałem do 18 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r. (lokata 15./1733.) i przydziałem do 18 pp;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 18 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 15 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: rej. m. Emilianów
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: "15 września 1939 r. w godzinach wieczornych, po wycofaniu przez gen. Władysława Bortnowskiego 18 pp z przedmieść Sochaczewa, kompania dowodzona przez kpt. Halę otrzymała rozkaz wypadu na folwark wsi Raki. Napotkała tam silny opór nieprzyjaciela. Po wyczerpującej walce i parokrotnej próbie wyparcia Niemców, kompania poniosła wielkie straty. Pomimo niezwykłego męstwa, a nawet niebywałej żołnierskiej fantazji, kpt. Hala poległ przeszyty serią z niemieckiego karabinu maszynowego. Miał wówczas zaledwie 32 lata" (Krysiak, Murgrabia 2012).

"Na prawym skrzydle 57 pułku piechoty znajdował się 18 pułk piechoty bez II batalionu, który nadal trzymał Sochaczew. Jeszcze przed północą 16 września jego dowódca skierował 8 kompanię kpt. Hali w celu rozpoznania lasu Emilianów, na który w godzinach rannych nacierać miał 57 pułk piechoty. Kompania rozpoczynając walkę poniosła duże straty - poległ m.in. dowódca kompanii - oraz zmuszona została do wycofania się" (Bauer, Polak 1982, s. 384).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Skierniewice, ul. Kozietulskiego, mogiła indywidualna [1]
Lokalizacja grobu: niespełna 30 metrów w stronę południową od kwatery wojennej na cmentarzu pw. św. Józefa parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach, ul. Kozietulskiego
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Tablica epitafijna mogiły indywidualnej na cmentarzu pw. św. Józefa parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach, ul. Kozietulskiego; 2) Tablica pamiątkowa wystawiona przy mogile jw. (odsłonięta w 1990 r.);
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: "Kpt. Mieczysław Hala jeszcze przed wybuchem wojny był dowódcą 8 kompanii 3 batalionu 18 pp. Znany był z niezwykle regulaminowego podejścia do służby wojskowej. Wymagający wobec siebie, ale i wobec swoich podwładnych. Był postrachem w stosunku do tych, którzy lekceważyli na co dzień regulaminy wojskowe i zasady musztry. Te cechy dyscypliny żołnierskiej wpajał na co dzień w koszarach wojskowych. [...] O jego bojowych wyczynach krążyły prawdziwe legendy. Nocą przeprawiał się z ochotnikami na 'łowy', likwidował niemieckie posterunki, brał jeńców. Echo tych wydarzeń dotarło również do Niemców, którzy nazwisko polskiego oficera wymieniali ze strachem i niekłamanym podziwem" (Krysiak, Murgrabia 2012). "Miał być moim wujkiem, gdyż chciał się ożenić z siostrą mojego ojca. Niestety wojna pokrzyżowała te plany" (Jakub Michalski).
Historia pochówku: "Z chwilą jego śmierci, Niemcy początkowo nie wiedzieli o tym fakcie. Po zakończeniu działań wojennych Niemcy robili wszystko, aby go pojmać. Gdy dowiedzieli się, że zginął - nie uwierzyli. Ekshumowali więc zwłoki, aby sprawdzić czy rzeczywiście kpt. Hala nie żyje. Ostatecznie bohater Bitwy nad Bzurą pochowany został na cmentarzu komunalnym św. Józefa w Skierniewicach, niespełna 30 metrów w stronę południową od kwatery wojskowej. Społeczeństwo Skierniewic pamiętało o kpt. Hali, [...] z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic ufundowano nowy grobowiec, uporządkowano teren i umieszczono tablicę pamiątkową" (Krysiak, Murgrabia 2012).
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 251 (dalej: KPŻP).

Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Aleksandra w Warszawie, sygn. 189, akt urodzenia nr 94/1908.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 11, s. 132 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 123, 548 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 132 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 130 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Tradycja rodzinna (Jakub Michalski, bratanek narzeczonej pochowanego).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 384, 485 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Krysiak A., Murgrabia J., Kwatera żołnierzy 26 DP na cmentarzu św. Józefa w Skierniewicach, "Twój Kurier Regionalny", R. IX, 2012, nr 11 (313), s. 5 (dalej: Krysiak, Murgrabia 2012).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Skierniewice, ul. Kozietulskiego, mogiła indywidualna (źródło: Krysiak, Murgrabia 2012); b) błędnie: Skierniewice, ul. Kozietulskiego, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Bauer, Polak 1982);
Ostatnie zmiany: 2022-09-20 23:50:31 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. Mieczysław Hala.Akt urodzenia Mieczysława Mariana Hali wystawiony 2 lutego 1908 r. w kancelarii parafii pw. św. Aleksandra w Warszawie (dok. ze zb. Archiwum Państwowego w Warszawie).

Komentarze