Karta weterana

Nazwisko: FURTA
Imię #1: Teodor
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14 marzec 1910
Miejsce urodzenia: Doroszów Wielki
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: szewc
Wyznanie:
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 18 pp
Funkcja na 1 września 1939: strzelec wyborowy
Przydział po 1 września 1939: 18 pp
Funkcja po 1 września 1939: strzelec wyborowy
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal "Pro Patria", Medal "Pro Memoria" i inne
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 styczeń 2014
Miejsce śmierci: Lwów
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Teodor Furta urodził się 14 marca 1910 r. w Doroszowie Wielkim. Osierocony w wieku 10 lat, wychowywany był przez krewnych. W wieku 12 lat osiadł we Lwowie, gdzie uczęszczał do szkoły zawodowej, później terminował u szewca-Żyda, od którego nauczył się języka jidysz. Następnie został powołany do zasadniczej służby wojskowej, którą odbył w Częstochowie. W wojnie obronnej Polski 1939 r. wziął udział jako strzelec wyborowy 18 pułku piechoty w składzie 26 Dywizji Piechoty armii "Poznań". Po kapitulacji trafił do niewoli niemieckiej i do września 1940 r. więziony był w Stalagu IV-A Elsterhorst. Po wojnie mieszkał we Lwowie. Działał w założonej w 2001 r. Organizacji Polskich Kombatantów Wojny 1939-1945 i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa, będąc najstarszym lwowskim kombatantem. Uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem "Pro Patria" i Medalem "Pro Memoria" oraz innymi odznaczeniami. Zmarł 11 stycznia 2014 r. we Lwowie.
Wspomnienia / relacje: Słowa konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Drozda odczytane przez konsula RP we Lwowie Mariana Orlikowskiego podczas uroczystości z okazji 102. urodzin Teodora Furty: "Szanowny panie Teodorze! W związku z osiągnięciem przez Pana pięknego wieku i rozpoczęciem 103 roku życia, pragnę złożyć Panu najserdeczniejsze życzenia wielu kolejnych lat życia w zdrowiu, dobrej kondycji i pogodzie ducha, które reprezentuje pan obecnie. [...] Pańskie zasługi wobec Ojczyzny i ukochanego Lwowa są mi znane. Poczytuję sobie za zaszczyt, że znamy się osobiście. [...] Pragnę raz jeszcze podziękować Panu za ofiarną służbę w czasie II wojny światowej, wierność Ojczyźnie w latach powojennych i aktywną działalność w środowisku kombatantów. [...] Jest pan osobą, która zawsze odznaczała się hartem ducha. Był pan przykładem Polaka-patrioty. Jako prawdziwy żołnierz i patriota nie spoczywa pan na laurach, zawsze mając przed sobą ambitne cele i zadania. Życzę Panu spełnienia wszystkich zamierzeń i satysfakcji z obranej drogi, jak to było do tej pory [...]" (Szymański 2012).
Historia pochówku:
Źródła: Szymański K., Tadeusz Furta skończył 102 lata!, "Kurier Galicyjski", 2012, nr 6 (154), s. 8 (dalej: Szymański 2012).

Nekrolog śp. ppor. Teodora Furty, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, http://www.udskior.gov.pl/Nekrolog,sp,ppor,Teodora,Furty,807.html.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2014-01-18 22:25:33 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze