Karta poległego

Nazwisko: KOZUBOWSKI
Imię #1: Feliks [1]
Imię #2: [2]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 7 luty 1894
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 18 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II batalionu
Przydział po 1 września 1939: 18 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II batalionu
Przebieg służby wojskowej: 23 III 1939 - wykazany jako mjr sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 17.);
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z II batalionem 18 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 15 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sochaczew
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął w czasie odwrotu II batalionu 18 pułku piechoty z Sochaczewa, kiedy "po przeszło dwóch dniach ciężkich walk, zmęczeni i zbroczeni krwią (na opatrunki nie było czasu) piechurzy [...] ciągnęli do przeprawy przez rzekę. Był to jednak odwrót żałosny. Bohaterski i godny ubolewania. Nie składając broni, lecz odstrzeliwując się nacierającym oddziałom niemieckim, przeprawiali się po zniszczonym moście pontonowym lub wpław przez tę, od września 1939 r. historyczną Bzurę. W takich okolicznościach kierujący przeprawą dowódca batalionu mjr Kozubowski, trafiony serią pocisków z km, poniósł śmierć na kładce tego mostu, a wraz z nim 4 usiłujących go ratować żołnierzy" (Pałucki, Wojewoda 1989, s. 7).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew, ul. Traugutta, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła indywidualna
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: inskrypcja ryta na płycie nagrobnej mogiły indywidualnej w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Sochaczewie, ul. Traugutta
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: Według Władysława Pałuckiego (1905-1989), byłego adiutanta II dywizjonu 26 pułku artylerii lekkiej: "Mjr Feliks Kozubowski jest symbolicznym przykładem oficera, który kosztem własnego życia »starał się wykonać niewykonalny w 1939 r. obowiązek: obronę Polski«. Zachowując właściwe proporcje między osobami i wydarzeniami, można powiedzieć, że bohaterska śmierć ks. Józefa Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem 1813 r., podczas przeprawy przez Elsterę - po 125 latach znalazła swego odpowiednika w osobie majora Feliksa Kozubowskiego, który poniósł śmierć na przeprawie przez Bzurę we wrześniu 1939 r." (Pałucki, Wojewoda 1989, s. 7).
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 370 (dalej: KPŻP).

Ewidencja Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Kwatery wojskowe na cmentarzu wyznaniowym, Sochaczew, ul. Traugutta (mps w teczce: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu), poz. 65 (dalej: UM Sochaczew).

Rybka R., Stepan K., Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006, s. 22, 569 (dalej: Rybka, Stepan 2006).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 485 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Pałucki W., Wojewoda M., Sochaczew we wrześniu 1939, Sochaczew 1989, passim (dalej: Pałucki, Wojewoda 1989).

Uwagi: 1) UM Sochaczew - błędny zapis, jakoby zmarł z ran w szpitalu wojennym w Sochaczewie; 2) https://www.youtube.com/watch?v=lcdWux61tKY
Przypisy: [1] a) Feliks (źródło: KPŻP; UM Sochaczew; Rybka, Stepan 2006; Pałucki, Wojewoda 1989); b) Aleksander (źródło: Bauer, Polak 1982);
[2] a) brak (źródło: KPŻP; UM Sochaczew; Rybka, Stepan 2006; Pałucki, Wojewoda 1989); b) Feliks (źródło: Bauer, Polak 1982);
Ostatnie zmiany: 2016-05-18 07:05:35 przez Wojtek317 | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mogiła indywidualna mjr. Feliksa Kozubowskiego w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Sochaczewie, ul. Traugutta. Stan z dn. 17. 07. 2010 r. (fot. Łukasz Wojtczak).Płyta nagrobna na mogila indywidualnej mjr. Feliksa Kozubowskiego w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Sochaczewie, ul. Traugutta. Stan z dn. 17. 07. 2010 r. (fot. Łukasz Wojtczak).Mogiła indywidualna mjr. Feliksa Kozubowskiego na cmentarzu parafialnym w Sochaczewie, ul. Traugutta. Stan z okresu Polski Ludowej.Mjr Feliks Kozubowski.Poświęcony mjr. Feliksowi Kozubowskiemu tekst wiersza pt. "Sochaczew" autorstwa por. Andrzeja Doroszewskiego, dowódcy 5 baterii II dywizjonu 26 pułku artylerii lekkiej.

Komentarze