10 Pułk PiechotyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Łowicz, Skierniewice (III baon).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 26 Dywizja Piechoty / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Otton Urban (nominalnie), płk dypl. Marian Krudowski (faktycznie).

Wizerunek odznaki pochodzi ze strony http://www.10pulkpiechoty.dzs.pl.

Polegli

Weterani