Karta weterana

Nazwisko: KĘBŁOWSKI [1]
Imię #1: Marian
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Bednarek
Data urodzenia: 10 grudzień 1901
Miejsce urodzenia: Łódź
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Helena Kębłowska
Dzieci:
Ostatni adres: Łowicz
Narodowość: polska
Wykształcenie: gimnazjalne
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: kapelmistrz

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 10 pp
Funkcja na 1 września 1939: kapelmistrz w kompanii gospodarczej
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # od VI 1918 - w Polskiej Organizacji Wojskowej (pseud. "Danielewski");
# po 11 XI 1918 - w Wojsku Polskim, przydzielony do 7 kompanii 1 pułku piechoty Legionów;
# 1919-1920 - w szeregach 1 pp Leg. w wojnie polsko-bolszewickiej;
# 1920 - awansowany na stopień plut.;
# 1 III 1921 - awansowany na stopień sierż.;
# od 1923 - w służbie zawodowej w 5 pułku strzelców podhalańskich w Przemyślu, przydzielony do orkiestry pułkowej;
# 1929 - jako słuchacz w Salezjańskiej Szkole dla Organistów;
# pocz. lat 30. - przeniesiony do 10 pułku piechoty w Łowiczu;
# 1930-1932 - w klasie kapelmistrzów Wojskowej Szkoły Muzycznej w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Katowicach (wynik bardzo dobry);
# 12 XII 1932 - mianowany kapelmistrzem 10 pp;
# 19 III 1938 - awansowany na stopień por.;
Odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 (1928), Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1928), Medal Niepodległości (24 I 1933), Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Srebrny Krzyż Zasługi (1937), Łotewski Medal Pamiątkowy
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 10 pp
Data śmierci: 1 kwiecień 1941 [2]
Miejsce śmierci: Palmiry [3]
Obecne miejsce spoczynku: Palmiry, cmentarz-mauzoleum [4]
Lokalizacja grobu: kwatera XV, grób 5 (z prawej strony)
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: Z opinii do wniosku o odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi: "Dzięki jego wysiłkom poziom wyszkolenia orkiestry został znacznie podniesiony. W każdej imprezie wojskowej i cywilnej bierze z orkiestrą czynny udział, czym w dużym stopniu przyczynia się do współżycia społeczeństwa z wojskiem. Służbę wojskową pojmuje ideowo. Za jego postawę i nienaganną pracę zasługuje na odznaczenie" (cyt. za: Sosnowski 2011).
Historia pochówku:
Źródła: Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945: województwo stołeczne warszawskie, Warszawa 1988, s. 219 [Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej, Informacja wewnętrzna, nr 66/1] (dalej: Rejestr 1/66).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 555 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Wysocki W., 10 Pułk Piechoty 1918-1939, Warszawa 1997, Aneks II/9 - s. 164, Aneks IV/3 - s. 184 (dalej: Wysocki 1997).

Tradycja rodzinna (Ewa M. Kębłowska-Ławniczak, wnuczka weterana).

Sosnowski G., Marian Kębłowski - żołnierz i muzyk, Łowiczanin.info, http://lowiczanin.info/marian-keblowski-zolnierz-i-muzyk, 6 X 2011 [dostęp: 6 III 2017] (dalej: Sosnowski 2011).

Uwagi: Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 r. powrócił do Łowicza, gdzie rozpoczął działalność konspiracyjną. Używając pseudonimu "Wilk", pełnił funkcję zastępcy komendanta, a następnie komendanta Polskiej Organizacji Zbrojnej na powiat łowicki. Aresztowany przez Gestapo 13 marca 1941 r. i poddany brutalnemu śledztwu, został 1 kwietnia 1941 r. rozstrzelany w Palmirach w grupie dwudziestu członków organizacji.
Przypisy: [1] a) KĘBŁOWSKI (źródło: Rejestr 1/66; Kryska-Karski 1996; Wysocki 1997, Aneks II/9 - s. 164; tradycja rodzinna; Sosnowski 2011); b) błędnie: KEBŁOWSKI (źródło: Wysocki 1997, Aneks IV/3 - s. 184);
[2] a) 1 kwietnia 1941 (źródło: Rejestr 1/66; tradycja rodzinna; Sosnowski 2011); b) wrzesień 1939 (źródło: Kryska-Karski 1996); c) odnotowany wśród poległych lub zmarłych z ran w kampanii wrześniowej (oraz jej następstwie) (źródło: Wysocki 1997, Aneks IV/3 - s. 184);
[3] a) Palmiry (źródło: Rejestr 1/66; tradycja rodzinna; Sosnowski 2011); b) brak danych (źródło: Kryska-Karski 1996; Wysocki 1997);
[4] a) Palmiry, cmentarz-mauzoleum (źródło: tradycja rodzinna; Sosnowski 2011); b) Nieznane miejsce pochówku (źródło: Kryska-Karski 1996; Wysocki 1997, Aneks IV/3 - s. 184);
Ostatnie zmiany: 2017-03-09 00:10:25 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Marian Kębłowski jako plutonowy 1 pułku piechoty Legionów, ok. 1920 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Marian Kębłowski jako członek orkiestry 1 pułku piechoty Legionów, Jabłonna, dn. 27 października 1920 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Marian Kębłowski jako żołnierz 5 pułku strzelców podhalańskich w Przemyślu (fot. ze zb. rodzinnych).Świadectwo ukończenia I roku klasy kapelmistrzów Wojskowej Szkoły Muzycznej Państwowego Konserwatorium Muzycznego w Katowicach wystawione 16 czerwca 1931 r. dla Mariana Kębłowskiego (dok. ze zb. rodzinnych).Marian Kębłowski jako podporucznik 10 pułku piechoty w Łowiczu (fot. ze zb. rodzinnych).Marian Kębłowski (stoi szósty z prawej) jako oficer Wojska Polskiego podczas uroczystości wojskowej (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze