Karta poległego

Nazwisko: LEWANDOWSKI
Imię #1:
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 10 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Osiek
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kocierzew Południowy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Tablicy epitafijna - Wydzielona kwatera wojenna żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kocierzewie;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Wiesław Wysocki, 10 Pułk Piechoty 1918 - 1939, wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997, str. 181 - IV/3. Żołnierze 10 pp polegli lub zmarli z ran w kampanii wrześniowej (oraz jej następstwie).
Uwagi: http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/11846/. Cmentarz rzymskokatolicki. Kocierzew Południowy. Powiat łowicki, woj. łódzkie. Kwatera wojenna - Lewandowski, strzelec, 10 pp, 26 DP, Armia Poznań. Pochowany w kwaterze 12 w grobie 99.
Ostatnie zmiany: 2011-08-22 22:22:07 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strz. Lewandowski upamiętniony na jednej ze zbiorowych imiennych tablic -  w obrębie wydzielonej kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kocierzewie. (fot. Piotr Marciniak / www.sh10pp.fora.pl)Strz. Lewandowski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kocierzewie Płd. Stan z dn. 22.09.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze