Karta poległego

Nazwisko: SOCHA
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Marian
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 09 maj 1906
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Kraków M.
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 10 pp
Funkcja na 1 września 1939: w pozycji "Uwagi"
Przydział po 1 września 1939: Od 5 września wraz ze swoją dywizją i pułkiem w składzie Armii Pomorze
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 2 kompanii 10pp(w końcowej fazie bitwy nad Bzurą)
Przebieg służby wojskowej: - Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty
- pierwszy przydział oficerski - 17pp
- przydział mobilizacyjny - 10pp
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Zgodnie z rozkazem mobilizacyjnym od północno- zachodniej Wielkopolski, w kierunku okolic Żnina(na linię Wągrowiec – Inowrocław). Bitwa nad Bzurą.
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: rejon Januszewa( Budy Iłowieckie – Olszynka – Radziwiłka)
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: „Do wieczora 18 IX płk Krudowskiemu udało się jeszcze skupić część 10 pp głównie III baon i plutony specjalne… 1.kompanią dowodził por. Jan Domański, 2. – por. Stanisław Socha, 3. – por. Zbigniew Czerwiński, kompanią ckm – por. Stanisław Witkowski; pluton zwiadowców pozostawał pod komendą por. Szczepana Sadowskiego, pluton pionierów – por. Ludomira Kozłowskiego, pluton łączności – por. Adama Krzyżanowskiego… Nie mając łączności z płk Ajdukiewiczem, płk Krudowski kierował żołnierzy w rejon Januszewa przez Budy Iłowieckie – Olszynkę – Radziwiłkę. W czasie nocnego marszu batalion dostał się pod silny ostrzał artylerii niemieckiej, co spowodowało rozproszenie podkomendnych płk Krudowskiego, który nakazał wstrzymanie marszu, szukanie rozproszonych i zbieranie rannych. W tych okolicznościach zginął por. Stanisław Socha. Do świtu 19 IX, mimo usilnych starań, udało się odnaleźć tylko ok. 100 żołnierzy, z których stworzono jedną kompanię strzelecką z jednym ckm.”(W. J. Wysocki - „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII, Łowicz 2009, s. 295,296).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - Rocznik Oficerski Rezerw, MSW, Warszawa 1934, s. 78, 444.;

- „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII - W. J. Wysocki „Łowicki 10 pp w bitwie nad Bzurą”, Łowicz 2009, s. 295, 296.(także ŹRÓDŁO OPISU OKOLICZNOŚCI ŚMIERCI i pełnionej funkcji por. Stanisława Sochy w dn. 18 IX 1939r.).;

- Wiesław Wysocki, 10 Pułk Piechoty 1918 - 1939, wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997, str. 181 - IV/3. Żołnierze 10 pp polegli lub zmarli z ran w kampanii wrześniowej (oraz jej następstwie).;
Uwagi: Wiesław Wysocki, 10 Pułk Piechoty 1918 - 1939, wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997, str. 163 - II/9. Obsada personalna pułku z marca i września 1939r., dowódca plutonu pionierów i pgaz. por. Alfred Subocz/ por. Stanisław Socha.

Ostatnie zmiany: 2011-08-08 22:48:34 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze