Karta poległego

Nazwisko: PLICHTA
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Monika
Nazwisko rodowe matki: Jastrzębska
Data urodzenia: 13 marzec 1906
Miejsce urodzenia: Płaskocin, gm. Kompina
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Helena Plichta (z d. Bolimowska) (poślubiona 31 XII 1932 r.)
Dzieci: Krystyna (po mężu Kurowska)
Ostatni adres: Wola Stępowska, gm. Kiernozia, pow. Łowicz
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: nauczyciel
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: nauczyciel szkoły powszechnej

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 10 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu 3 kompanii ckm w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 10 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca plutonu 3 kompanii ckm w III batalionie
Przebieg służby wojskowej: # 1934 - odnotowany w stopniu ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r. (lokata 3657.), przydziałem mobilizacyjnym do 63 pułku piechoty w Toruniu i przynależnością ewidencyjną do PKU Grudziądz;
# przed 1939 - odnotowany w stopniu ppor. rez. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 3 kompanii ckm 10 pułku piechoty;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 10 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 17 wrzesień 1939 [1]
Miejsce śmierci: Wejsce [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Kompina, cmentarz parafialny
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kocierzew Południowy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Zbiorcza imienna stela epitafijna w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kocierzewie Południowym;
2) Zbiorcza imienna tablica epitafijna wmurowana przy bramie cmentarza parafialnego w Kocierzewie Południowym;
3) Tablica pamiątkowa ku czci nauczycieli powiatu łowickiego, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny w latach 1939-1945, wmurowana w ścianę frontową gmachu Domu Nauczyciela w Łowiczu, Al. Sienkiewicza;
Przedmioty znalezione przy pochowanym: nieśmiertelnik, książeczka wojskowa
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: wydane żonie (zam. Zielonka k. Warszawy, ul. Jagiellońska 18)
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 78 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego (maszynopis), s. 92-93 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 111, 525.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Marcin Chyłek, prawnuk pochowanego).

Wysocki W., 10 Pułk Piechoty 1918-1939, Warszawa 1997, Aneks IV/3 - s. 184 (dalej: Wysocki 1997).

Zarys dziejów Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu 1786-2009, red. G. Gębura, Łowicz 2009, s. 43, 309.

Uwagi: B.Inf., sygn. 6062: "akt zgonu w kancelarii w Kompinie".
Przypisy: [1] a) 17 września 1939 (źródło: KPŻP; Wysocki 1997); b) 16 września 1939 (źródło: B.Inf., sygn. 6062; archiwum rodzinne - USC Bednary, odpis skrócony aktu zgonu, 2 VI 1966);
[2] a) Wejsce (źródło: KPŻP; Wysocki 1997); b) Dębsk Nowy, pow. Sochaczew (źródło: B.Inf., sygn. 6062); c) "Kuscierków" (źródło: archiwum rodzinne - USC Bednary, odpis skrócony aktu zgonu, 2 VI 1966);
Ostatnie zmiany: 2018-03-19 00:38:21 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Stanisław Plichta upamiętniony na zbiorczej imiennej steli epitafijnej w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kocierzewie Południowym (fot. Piotr Marciniak / www.sh10pp.fora.pl).Stanisław Plichta upamiętniony na tablicy pamiątkowej ku czci nauczycieli powiatu łowickiego, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny w latach 1939-1945, wmurowanej w ścianę frontową gmachu Domu Nauczyciela w Łowiczu, Al. Sienkiewicza. Stan z dn. 17 września 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).
Zaproszenie na ślub Stanisława Plichty z Hanną Bolimowską, 1932 r. (dok. ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Chyłek).Legitymacja oficerska Stanisława Plichty wystawiona przez 10 pułk piechoty, po 1933 r. (dok. ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Chyłek).Odpis skrócony aktu zgonu Stanisława Plichty wystawiony 2 czerwca 1966 r. przez Urząd Stanu Cywilnego w Bednarach (dok. ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Chyłek).

Komentarze