Karta poległego

Nazwisko: SEMPLIŃSKI
Imię #1: Bolesław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1914
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 10 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: Od 5 września wraz ze swoją dywizją i pułkiem w składzie Armii Pomorze
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Zgodnie z rozkazem mobilizacyjnym od północno- zachodniej Wielkopolski, w kierunku okolic Żnina(na linię Wągrowiec – Inowrocław). Bitwa nad Bzurą.
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Gągolin
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: -[...]W południe[16 IX] (około godziny 13.00) III batalion pp podjął, bez wsparcia artylerii, natarcie na Kozłów Szlachecki Nowy. Przed Kozłowem utknął pod ogniem artylerii niemieckiej, która pozbawiła batalion większości ciężkich karabinów maszynowych i armat przeciwpancernych, i spowodowała spore straty osobowe.[zginął] m. in.[...]ppor. Bolesław Sempliński[...](Źródło: "R. Ł." T. VII ..., s. 294-295);
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kompina, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Imienna tablica nagrobna na cmentarzu wojennym w Kompinie;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - „ROCZNIKI ŁOWICKIE” Tom VII - W. J. Wysocki „Łowicki 10 pp w bitwie nad Bzurą”, Łowicz 2009, s. 294, 295.;

- www.straty.pl, http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie - stan z dn. 08.08.2011r.;
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2011-08-08 22:44:28 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Bolesław Sempliński upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej na cm. wojennym w Kompinie. Stan z dn. 15.09.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze