Karta poległego

Nazwisko: KORPIAK
Imię #1: Henryk
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 27 maj 1917
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 10 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 14 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w rej. Łowicza
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: - Zmarł w trakcie przewożenia do szpitala w Łodzi.;
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Wojska Polskiego, mogiła zbiorowa (1)
Lokalizacja grobu: kwatera żołnierzy września 1939r. zmarłych od ran
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa tablica epitafijna kwatery wojskowej zmarłych od ran żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź – Doły.;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - www.straty.pl, http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie - stan z dn. 11.05.2011r.;

- Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź – Doły.;

Wiesław Wysocki, 10 Pułk Piechoty 1918 - 1939, wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997, str. 181 - IV/3. Żołnierze 10 pp polegli lub zmarli z ran w kampanii wrześniowej (oraz jej następstwie).
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-15 19:38:35 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Pierwotna tablica epitafijna mogiły zbiorowej poległych i zmarłych od ran żołnierzy września 1939r. usytuowana obecnie w miejscu Grobów Pamięci [Narodowej], Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź, ul. Wojska polskiego 149. Wśród upamiętnionych – ppor. Henryk Korpiak. (fot. Zbigniew Adamas, 03.011.2011r.)Jedna ze zbiorowych tablic epitafijnych mogiły zbiorowej poległych i zmarłych od ran żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź, ul. Wojska polskiego 149. Wśród upamiętnionych – ppor. Henryk Korpiak. (fot. Zbigniew Adamas, 06.05.2011r.)

Komentarze