Karta poległego

Nazwisko: GRABOWSKI
Imię #1: Henryk
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 maj 1915
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. strz.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 10 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 13 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łódź
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: - Zmarł w szpitalu.;
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Wojska Polskiego, mogiła zbiorowa (1)
Lokalizacja grobu: kwatera żołnierzy września 1939r. zmarłych od ran.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa tablica epitafijna kwatery wojskowej zmarłych od ran żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź – Doły.;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 235.

- www.straty.pl, http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie - stan z dn. 11.05.2011r.;

- Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź – Doły.;

- Wiesław Wysocki, 10 Pułk Piechoty 1918 - 1939, wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997, str. 181 - IV/3. Żołnierze 10 pp polegli lub zmarli z ran w kampanii wrześniowej (oraz jej następstwie).
Uwagi: Pierwotne miejsce mogiły - rząd nr 4.
Ostatnie zmiany: 2012-11-03 21:36:21 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź – Doły. Przedwojenna tablica epitafijna, na której jaszcze w 1939r. wykonano inskrypcję m.in.- st. strz. Henryka Grabowskiego, ppor. Stanisława Leszczyńskiego, nieznanych żołnierzy… (fot. Zbigniew Adamas)Jedna ze współczesnych zbiorowych tablic epitafijnych mogiły zbiorowej(I) poległych i zmarłych od ran żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego - Łódź, ul. Wojska Polskiego 149. Wśród upamiętnionych – Henryk Grabowski. (fot. Zbigniew Adamas, 06.05.2011r.)

Komentarze