Karta poległego

Nazwisko: OSIMOWICZ [1]
Imię #1: Lucjan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Małgorzata
Nazwisko rodowe matki: Madalińska
Data urodzenia: 22 wrzesień 1902
Miejsce urodzenia: Suchodębie, par. Łanięta
Rodzeństwo: Zygmunt (ur. 1905, Suchodębie), Kazimierz, Anna (po mężu Marczak), Felicja (po mężu Dogadalska), Eleonora (po mężu Maciejewska)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Eugenia Leokadia z d. Juraszus (ur. 1911, Bocheń, par. Chruślin, pow. Łowicz, c. Jerzego i Katarzyny z d. Zielińskiej) - poślubiona 1 VIII 1938 r., Skierniewice
Dzieci:
Ostatni adres: Ludwikowo, pow. Łuniniec [1938]
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 10 pp [2]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 8 kompanii w III batalionie
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # z dniem 15 VIII 1932 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech.;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1932 r. (lokata 166./652.) i przydziałem do 18 pp;
# z dniem 1 I 1935 - awansowany na stopień por. sł. st. piech.;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1935 r. (lokata 163./2598.) i przydziałem do 18 pp;
# od 1936 - w stopniu por. sł. st. piech. w Korpusie Ochrony Pogranicza, na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego Przysposobienia Wojskowego "Łuniniec";
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sadowo
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Sadowo, pole Kwiatkowskiego
Data ekshumacji: 4 grudzień 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Rybno, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: grób nr 48
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Rybnie (nazwisko w formie: OZIMOWSKI)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 43 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 7070, Wykaz poległych w czasie działań wojennych w roku 1939 na terenie gminy Rybno (rękopis), poz. 48 (dalej: B.Inf., sygn. 7070).

Wykaz poległych w czasie działań wojennych w roku 1939 na terenie Gminy Rybno (maszynopis, Urząd Gminy Rybno), poz. 48 (dalej: UG Rybno).

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łaniętach, sygn. 39/1551/0/-/871902, Akta urodzeń, małżeństw i zgonów, 1902, akt urodzenia nr 103 (dalej: ASC par. Łanięta).

Archiwum parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Głogowcu, Akta stanu cywilnego, Małżeństwa, 1932, akt nr 21 (dalej: ASC par. Głogowiec).

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skierniewicach, Małżeństwa, 1938, akt nr 89 (dalej: ASC par. Skierniewice).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 152 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 150 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Tradycja rodzinna / badania własne (Mariola Reichelt).

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 504 (dalej: Rezmer 1992).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) OSIMOWICZ (źródło: ASC par. Łanięta; ASC par. Głogowiec; ASC par. Skierniewice; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; tradycja rodzinna; Rezmer 1992); b) OZIMOWSKI (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno);
[2] a) 10 pp (źródło: Rezmer 1992); b) brak danych (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno; ASC par. Łanięta; ASC par. Głogowiec; ASC par. Skierniewice; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935);
Ostatnie zmiany: 2022-08-06 23:27:01 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Lucjan Osimowicz upamiętniony (jako Lucjan Ozimowski) na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Rybnie. Stan z dn. 2 czerwca 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Akt urodzenia Lucjana Osimowicza sporządzony dn. 28 września 1902 r. w parafii rzymskokatolickiej w Łaniętach (źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łaniętach, sygn. 39/1551/0/-/871902, Akta urodzeń, małżeństw i zgonów, 1902, akt urodzenia nr 103).Lucjan Osimowicz odnotowany jako świadek w akcie małżeństwa swojego młodszego brata Zygmunta sporządzonym dn. 12 października 1932 r. w parafii rzymskokatolickiej w Głogowcu (źródło: Archiwum parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Głogowcu, Akta stanu cywilnego, Małżeństwa, 1932, akt nr 21).

Komentarze