Karta poległego

Nazwisko: WIERZBICKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 10 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 25 październik 1939
Miejsce śmierci: Łódź
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Kurczaki, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu: kwatera żołnierzy września 1939r, rząd 1, kw. 2.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa tablica epitafijna kwatery wojskowej poległych, zmarłych od ran żołnierzy września 1939r. na ww. cmentarzu.;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: Zmarł od ran, w wieku 28 lat.
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Wiesław Wysocki, 10 Pułk Piechoty 1918 - 1939, wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997, str. 181 - IV/3. Żołnierze 10 pp polegli lub zmarli z ran w kampanii wrześniowej (oraz jej następstwie).
Uwagi: - Fotografia w biogramie – symboliczny krzyż kwatery wojskowej poległych, zmarłych od ran żołnierzy września 1939r. - Cmentarz Rzymskokatolicki pw. Św. Wojciecha, ul. Kurczaki 81 – „Chojny-Kurczaki”. 27.08.2011r. (fot. Zbigniew Adamas);

- Ewidencja pochowanych żołnierzy WP, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 175. – data śmierci: „27 IX 1939r.”;
Ostatnie zmiany: 2011-10-16 17:15:42 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jedna z tablic epitafijnych kwatery wojskowej poległych, zmarłych od ran żołnierzy września 1939r. - Cmentarz Rzymskokatolicki pw. Św. Wojciecha, ul. Kurczaki 81 – „Chojny-Kurczaki”. Wśród poległych – Józef Wierzbicki. 27.08.2011r. (fot. Zbigniew Adamas)

Komentarze