37 Łęczycki Pułk Piechoty im. ks. Józefa PoniatowskiegoOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Kutno, Łęczyca (III baon).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 26 Dywizja Piechoty / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Stanisław Kurcz.

Wizerunek odznaki pochodzi ze strony http://grawerapanasiuk.pl.

Honorowy patronat nad jednostką na portalu sprawuje: Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37.

Polegli

Weterani