Karta poległego

Nazwisko: DOMŻAŁ
Imię #1: Wacław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Kubiatowska
Data urodzenia: 12 wrzesień 1912
Miejsce urodzenia: Augustopol, poczta Dąbrowice
Rodzeństwo: Alojzy, Czesław, Tadeusz, Honorata, Zenon
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Aleksandra - nauczycielka (zm. 17 X 1973)
Dzieci: Maria
Ostatni adres: Strzelce, Dom Nauczyciela
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: nauczyciel
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II plutonu w 6 kompanii II batalionu
Przydział po 1 września 1939: 37 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II plutonu w 6 kompanii II batalionu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 37 pp
Data śmierci: 11 listopad 1939 [1]
Miejsce śmierci: Łódź [2]
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: zmarł w szpitalu w wyniku ran odniesionych w nocy z 18 na 19 września 1939 r. pod Śladowem (Kukuła 1977, s. 215)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Strzelce, cmentarz parafialny, grób rodzinny [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Tablica nagrodna na grobie rodzinnym na cm. parafialnym w Strzelcach; 2) Zbiorcza imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Wincentego à Paulo w Łodzi, ul. Smutna (rząd 2);
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: W świetle wspomnień siostry Wacława Domżała jego zwłoki zostały wykradzione ze szpitala w Łodzi przez kolegę, a następnie przewiezione do Strzelec. Fakt ten potwierdza również syn miejscowego grabarza, który wraz z ojcem zmarłego osobiście dokonał pochówku. Mimo to Wacław Domżał nadal figuruje w ewidencji pochowanych w kwaterze wojennej w Łodzi, ul. Smutna.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 170 (dalej: KPŻP).

Tradycja rodzinna - relacja siostry pochowanego (zebr. W. Paluchowski).

Kronika Szkoły Podstawowej w Strzelcach.

Kukuła P. A., Piechurzy kutnowskiego pułku, Łódź 1977, s. 215, 256 (dalej: Kukuła 1977).

Uwagi: 1) Stanowisko w cywilu: nauczyciel szkoły w Strzelcach od 1 grudnia 1937 do marca 1939 r. (Kronika Szkoły Podstawowej w Strzelcach) lub kierownik tejże szkoły (Kukuła 1977);
Przypisy: [1] a) 11 listopada 1939 (źródło: tradycja rodzinna); b) 12 listopada 1939 (źródło: Kronika Szkoły Podstawowej w Strzelcach); c) 12 września 1939 (źródło: KPŻP);
[2] a) Łódź (źródło: KPŻP; tradycja rodzinna); b) Częstochowa, szpital (źródło: Kukuła 1977, s. 215);
[3] a) Strzelce, cmentarz parafialny, grób rodzinny (źródło: tradycja rodzinna); b) Łódź, ul. Smutna, kwatera wojenna (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2014-02-21 09:42:48 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Wacław Domżał upamiętniony na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Wincentego à Paulo w Łodzi, ul. Smutna. Stan z dn. 23. 08. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Wacław Domżał podczas pobytu w Wągrowcu w lipcu 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Wacław Domżał upamiętniony na tablicy nagrobnej grobu rodzinnego na cm. parafialnym w Strzelcach.Awers karty pocztowej wysłanej przez Wacława Domżała do rodziców z Troków na Wileńszczyźnie dn. 20 lipca 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Rewers karty pocztowej wysłanej przez Wacława Domżała do rodziców z Troków na Wileńszczyźnie dn. 20 lipca 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Wacław Domżał (z lewej) ze znajomymi przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnnych).Wacław Domżał jako nauczyciel szkoły powszechnej w Przyzorzu lub w Strzelcach (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Może to ważne dla rodziny Bohatera. Przedwojenny nauczyciel w Muchnicach, plut. pchor. rez. piech. Stanisław Jażdżyk (1913-2012) z 37 pp, w swoich pamiętnikach wspomina Kolegę nauczyciela: "[...]Los mój dzieliło wielu nauczycieli: ppor. Domżał Wacław, o którym już wspominałem, ppor. Jastrzębski Jerzy, ppor. Perzyna Mieczysław, ppor. Guzek Bolesław. Oprócz Jastrzębskiego wszyscy wychowankowie Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu.[...]". Więcej o przygotowaniach do wojny i walkach do 14 IX 1939 r. we wspomnieniu o śp. S. Jażdżyku: http://lowiczanin.info/ludzie/odeszli/-Stanislaw-Jazdzyk--1913-2012-/

dodany przez: Saluda, 2014-02-12

Pana Zbigniewa Adamasa proszę o kontakt wieslaw.paluchowski@interia.pl

dodany przez: wieslaw-paluchowski, 2014-02-23

Odpisałem, pozdrawiam.

dodany przez: Saluda, 2014-02-23

Wraca temat... Odnalazł się plutonowy podchorąży Stanisław Jażdżyk, podkomendny, ma wspomnienia zapisane... Dzisiaj to piszę i Podchorąży(ranny 14 września 1939) już zmarł ze względu na godny wiek... Cześć Ich pamięci! Niebawem więcej...

dodany przez: Saluda, 2018-09-21