Karta poległego

Nazwisko: LESZCZYŃSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Marek
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 kwiecień 1904
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Łuków
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: - W Korpusie Oficerów Rezerwy Piechoty ze starszeństwem z dn. 1 I 1931r.;
- Pierwszy przydział oficerski do 24 pp.;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 październik 1939
Miejsce śmierci: Szpital wojskowy w Łodzi
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: - Ciężko ranny w walkach pod Sochaczewem, umiera w szpitalu w Łodzi.;
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Wojska Polskiego, mogiła zbiorowa (1)
Lokalizacja grobu: - W kwaterze żołnierzy września 1939r. zmarłych od ran w łódzkich szpitalach.;
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Tablica epitafijna na mogile ppor., w kwaterze zmarłych od ran żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź – Doły.;

- Zbiorowa tablica epitafijna kwatery wojskowej zmarłych od ran żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź – Doły.;

- Jedna z wielu tablic epitafijnych kwatery wojskowej zmarłych od ran żołnierzy września 1939r. oraz osób cywilnych - Cmentarz Rzymskokatolicki pw. Św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec 11 - „Mania”.;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - „Rocznik Oficerski Rezerw”, BP MSW, Warszawa 1934, s. 66, 478.;

- www.straty.pl, http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie - stan z dn. 7.05.2011r.;

- Tablica epitafijna na mogile, w kwaterze poległych żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź – Doły.;
Uwagi: - W www.straty.pl miejsce spoczynku: "24-KW Łódź Polesie ul. Solec";

- na indywidualnej tablicy epitafijnej mogiły podporucznika - data śmierci: "9 X 1939r.";

- na zbiorowych tablicach epitafijnej kwatery wojskowej zmarłych od ran żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź–Doły, widnieje data śmierci: "16 X 39";

- na zbiorowej tablicy epitafijnej kwatery wojskowej zmarłych od ran żołnierzy września 1939r. oraz osób cywilnych - Cmentarz Rzymskokatolicki pw. Św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec 11 - Mania, widnieje data śmierci: "9 X 1939r.";
Ostatnie zmiany: 2012-11-03 22:10:19 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mogiła ppor. Stanisława Leszczyńskiego, w kwaterze poległych żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź – Doły. (fot. Zbigniew Adamas)Pierwotna tablica epitafijna mogiły zbiorowej(I) poległych i zmarłych od ran żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź, ul. Wojska polskiego 149. Wśród upamiętnionych – ppor. Stanisław Leszczyński. (fot. Zbigniew Adamas, 06.05.2011r.) Jedna ze zbiorowych tablic epitafijnych mogiły zbiorowej(I) poległych i zmarłych od ran żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego - Łódź, ul. Wojska Polskiego 149. Wśród upamiętnionych – ppor. Stanisław Leszczyński. (fot. Zbigniew Adamas, 06.05.2011r.)Jedna z wielu tablic epitafijnych kwatery wojskowej zmarłych od ran żołnierzy września 1939r. oraz osób cywilnych - Cmentarz Rzymskokatolicki pw. Św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec 11 - „Mania”. Wśród poległych – ppor. Stanisław Leszczyński. (fot. Zbigniew Adamas, 24.06.2011r.)

Komentarze