Karta weterana

Nazwisko: FEDORKO
Imię #1: Wilhelm
Imię #2: Jan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Wójcik
Data urodzenia: 22 czerwiec 1896 [1]
Miejsce urodzenia: Jasło
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III batalionu
Przydział po 1 września 1939: 37 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca III batalionu (do 15 IX), dowódca batalionu zbiorczego zorganizowanego z rozbitych oddziałów I i III batalionu (od 15 IX)
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny), Order Odrodzenia Polski kl. V (Krzyż Kawalerski), Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Zasługi Legionów, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Odznaka Obrońcy Przemyśla, Medal Dziesięciolecia PRL, Brązowy Medal za długoletnią służbę, Medal "Za zasługi dla obronności kraju", Medal 30-lecia Polski Ludowej, Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, odznaka harcerska "Za Zasługi" i inne
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 37 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 16 IX - ranny w głowę odłamkiem niemieckiego granatu artyleryjskiego w rejonie Gągolina Południowego i Kozłowa Szlacheckiego; 19 IX - ranny w głowę i wzięty do niewoli niemieckiej w rejonie Brochowa;
Data śmierci: 13 grudzień 1979
Miejsce śmierci: Katowice [2]
Obecne miejsce spoczynku: Sosnowiec, cmentarz wielowyznaniowy
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: Kpt. art. Czesław Teodor Mizgalski, oficer sztabu Grupy płk. dypl. Antoniego Żurakowskiego, o okolicznościach wzięcia do niewoli mjr. Wilhelma Fedorko: "Nad ranem dnia 18.IX.39. zameldowaliśmy się do dyspozycji mjr. Fedorki, d-cy III/37 [pp], którego batalion był na odcinku w lasach na płn.-wsch. od m. Iłów w styczności ogniowej z npl-em, przeprawiającym się przez Wisłę na płd. Pod wieczór dnia 18.IX.39. mjr Fedorko otrzymał rozkaz oderwania się w nocy od npl-a i wycofania się z baonem na wschód od Bzury, gdzie miała być zmontowana obrona. Po ściągnięciu batalionu i około godzinnym marszu mjr Fedorko o godz. 24.00 zamierzał przeprawić się przez Bzurę. Wysłany oddział rozpoznawczy stwierdził, że most na Bzurze jest spalony i że na zachodnim brzegu Bzury znajdują się pojedyncze niem. gniazda k.m. Wobec tego mjr Fedorko zdecydował się zmienić pierwotny kierunek marszu i przewidywane miejsce przeprawy i przejść Bzurę w bród. W momencie, gdy zbliżyliśmy się na czele baonu na odległość około 100 m od Bzury, przedpole zostało oświetlone niem. rakietami i jeden z niem. żołnierzy wezwał nas do poddania się. Powstał zamęt, mjr Fedorko wydał rozkaz »biegiem, marsz za Bzurę« wykonany tylko przez nielicznych żołnierzy, gdyż poustawiane na stanowiskach niem. k.m. zaczęły działać. Przedostawszy się wpław przez Bzurę, po pewnym czasie zebrało się około 20 oficerów i szeregowych z mjr. Fedorko na czele, który podczas powstałej strzelaniny został lekko ranny w głowę (mjr Konarski znikł) z zamiarem dotarcia do jakiegoś osiedla i zorientowania się w sytuacji. Wysłane we wszystkich kierunkach patrole napotykały na czujki niem., które przy najmniejszym poruszeniu się czegokolwiek natychmiast oświetlały przedpole, otwierały ogień z broni samoczynnej i uniemożliwiały poruszanie się. Dnia 19.IX.39. zostaliśmy wzięci do niewoli przez oddział pancerny niem." (IPMS, sygn. B.I.30/A/8).
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 486.

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Relacje z Kampanii 1939 roku, sygn. B.I.30/A, Armia "Pomorze". Gr. Op. Gen. Bołtucia. Gr. Op. Gen. Tokarzewskiego, poz. 8, s. 78-79, Relacja kpt. art. Czesława Mizgalskiego (dalej: IPMS, sygn. B.I.30/A/8).

Wójkowski M., Major Wilhelm Jan Fedorko - nieznany bohater, "Kutnowskie Zeszyty Regionalne", t. XV, 2011, s. 275-280 (dalej: Wójkowski 2011).

Wpis do Księgi Zasłużonych Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Katowice - Śródmieście dokonany po śmierci i pogrzebie mjr. Wilhelma Jana Fedorko przez prezesa Koła mjr. rez. Adelina Augustyna Winklera i członka Zarządu Koła mjr. w st. sp. Marcelego Pierzchałę (maszynopis w archiwum Muzeum Regionalnego w Kutnie) (dalej: ZBoWiD Katowice).

Przebieg służby wojskowej mjr. Wilhelma Jana Fedorko opracowany dn. 15 listopada 1981 r. przez jego syna Stefana Witolda (maszynopis w archiwum Muzeum Regionalnego w Kutnie, l.dz. MK/38/83) (dalej: Fedorko 1981).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 22 czerwca 1896 (źródło: ZBoWiD Katowice; Fedorko 1981); b) błędnie: 22 marca 1897 (źródło: Wójkowski 2011);
[2] a) Katowice (źródło: ZBoWiD Katowice); b) błędnie: Sosnowiec (źródło: Wójkowski 2011);
Ostatnie zmiany: 2015-08-03 20:50:43 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Wilhelm Jan Fedorko w mundurze 16 pułku piechoty z Tarnowa, grudzień 1919 (fot. za: Wikimedia Commons).Wilhelm Jan Fedorko w maju 1938 r. (fot za: Wikimedia Commons).Przebieg służby wojskowej mjr. Wilhelma Jana Fedorko opracowany dn. 15 listopada 1981 r. przez jego syna Stefana Witolda (dok. z archiwum Muzeum Regionalnego w Kutnie, l.dz. MK/38/83).Wpis do Księgi Zasłużonych Koła ZBoWiD Katowice - Śródmieście dokonany po śmierci i pogrzebie mjr. Wilhelma Jana Fedorko przez prezesa Koła mjr. rez. Adelina Augustyna Winklera i  członka Zarządu Koła mjr. w st. sp. Marcelego Pierzchałę (dok. z archiwum Muzeum Regionalnego w Kutnie).

Komentarze