Karta poległego

Nazwisko: GÓRSKI
Imię #1: Konstanty
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1917
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Nowogródek
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [1]
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu 1 kompanii
Przydział po 1 września 1939: 37 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I plutonu 1 kompanii
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 37 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Dębsk Nowy, gm. Kozłów Biskupi, pow. Sochaczew [2]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Dębsk Nowy (Dębsk-Kasa), mogiła zbiorowa
Data ekshumacji: 13-15 luty 1952
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 10, rząd V, grób 12
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 233 (dlaej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, Łowicz, 26 II 1946 r. (maszynopis), s. 138-139 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 382-383, indeks nazwisk - s. 418 (dalej: Głowacki 1985).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) ppor. (źródło: KPŻP); b) ppor. (sierż. pchor.) (źródło: Głowacki 1985); c) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
[2] a) Dębsk Nowy (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) Gągolin Południowy (źródło: KPŻP); c) rej. m. Kozłów Szlachecki, Kozłów Biskupi i Gągolin (źródło: Głowacki 1985);
Ostatnie zmiany: 2015-03-31 23:42:56 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze