Karta poległego

Nazwisko: MOLENDA
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29 styczeń 1892
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II batalionu
Przydział po 1 września 1939: 37 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II batalionu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 37 pp
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Marysin [1]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął w czasie forsowania dolnej Bzury: "Grupki żołnierzy pod dowództwem majora Stanisława Molendy w pierwszym rzucie forsowały Bzurę obok Kamionu Małego. Zza Wisły niosła się kanonada artyleryjska, a od wschodu szedł ogień broni maszynowej. Żołnierze brodzili po szyję w wodzie. Z tyłu rozlegały się ponaglania; inni też chcieli znaleźć się już na drugim brzegu. Major Molenda szedł razem z żołnierzami, a na prawym skrzydle podporucznicy Michalski i Domżał, nieco w tyle sierżant Józef Kaźmierczak. Sierżant, niskiego wzrostu i osłabiony raną, z trudnością pokonywał prąd wody, a na środku rzeki zaczął tonąć. Na szczęście, jeden ze strzelców pośpieszył mu z pomocą i wyciągnął go na płyciznę. Drugi brzeg już był niedaleko. Kto silniejszy, brodził coraz szybciej. Sierżant dobywał z siebie resztek sił. Młodsi odeń żołnierze wyprzedzili go i znalazł się wśród idących dotychczas w tyle. Widział, jak major Molenda wyskoczył już na brzeg, a za nim z ogromnym krzykiem żołnierze. W pewnej chwili major zachwiał się i padł ugodzony serią. Sierżant stracił go z oczu" (Kukuła 1977, s. 208-209).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Mistrzewice Nowe, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Mistrzewicach Nowych
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 487 (dalej: KPŻP).

Kukuła P. A., Piechurzy kutnowskiego pułku, Łódź 1977, s. 208-209, 256 (dalej: Kukuła 1977).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Marysin (źródło: KPŻP); b) rej. m. Kamion Mały (źródło: Kukuła 1977, s. 208);
Ostatnie zmiany: 2014-10-29 00:50:30 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stanisław Molenda, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Mistrzewicach Nowych.Ogólne położenie wojsk w dniach 11-17.09.1939 r. z uwzględnieniem 2 bp 37 pp Autor: Gabriel SędkowskiMjr Stanisław Molenda (fot. ze zb. Muzeum Bitwy nad Bzurą - Oddziału Muzeum Regionalnego w Kutnie).

Komentarze