Karta poległego

Nazwisko: BERNER
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14 czerwiec 1910
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 13 październik 1939
Miejsce śmierci: Łódź
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: - Zmarł w szpitalu.;
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Wojska Polskiego, mogiła zbiorowa (1) [1]
Lokalizacja grobu: kwatera żołnierzy września 1939r. zmarłych od ran, rząd 4.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa tablica epitafijna kwatery wojskowej zmarłych od ran żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź – Doły.;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - www.straty.pl, http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie - stan z dn. 11.05.2011r.;

- Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź – Doły.;
Uwagi: - Na tablicy epitafijnej data śmierci: "16.VI 1919r.";
Przypisy: [1] Łódź, ul. Wojska Polskiego, mogiła zbiorowa (1) (źródło: http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/7626/, Cmentarz wojskowy pw. Św. Jerzego Łódź, ul. Wojska Polskiego 149 "Doły". http://www.cmentarzwojskowy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=8)
Ostatnie zmiany: 2012-01-16 09:23:46 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jedna ze zbiorowych tablic epitafijnych mogiły zbiorowej poległych i zmarłych od ran żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź, ul. Wojska polskiego 149. Wśród upamiętnionych – strz. Antoni Berner. (fot. Zbigniew Adamas, 06.05.2011r.)

Komentarze

Biogram poległego był utworzony w maju 2011r. i wtedy jeszcze nie było wprowadzonych do bazy portalu "łódzkich cmentarzy". Stąd wpis miejsca spoczynku: "Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź". Obecna formuła "Przypisy" uniemożliwia dokonania korekty zgodnie z trafną uwagą - przypisem Kol. BłażejK. Proszę Twórców Portalu o dokonanie wymienionej korekty - wtedy poległy znajdzie się w sposób poprawny w spisie spoczywających w "Łódź, ul. Wojska Polskiego, mogiła zbiorowa (1)". Być może są jeszcze biogramy innych poległych dodane przed utworzeniem bazy łódzkich cmentarzy(kwater, mogił) ale ze względu na upływ czasu jeszcze się nie doszukałem. W przypadku zauważenia takowych proszę także o uwzględnienie. Sam też będę na nie uważał. Pozdrawiam.

dodany przez: Saluda, 2012-01-15

Dokonaliśmy modyfikacji. Od tej chwili łącze do karty żołnierza figuruje na liście pochowanych na portalowej podstronie właściwego obiektu grobownictwa wojennego.

dodany przez: redakcja, 2012-01-16