Karta poległego

Nazwisko: BRYNICZKA
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 22 czerwiec 1911
Miejsce urodzenia: Nowy Targ
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: nauczyciel
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: nauczyciel

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 3 kompanii I batalionu
Przydział po 1 września 1939: 37 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 3 kompanii I batalionu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 14 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Skierniewice
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: W dniu 14 września 1939 r. ciężko ranny odłamkiem niemieckiego pocisku artyleryjskiego na stanowisku dowodzenia 3 kompanii I batalionu 37 pułku piechoty w zabudowaniach folwarku Jasionna, gm. Nieborów, pow. Łowicz:
„W pewnej chwili granat wybuchł na stanowisku dowodzenia. Ciężko ranny porucznik Jan Bryniczka był przytomny; spoglądał na żołnierzy smutno, a kiedy chcieli wziąć go na nosze, nie pozwolił się ruszyć. - Zostawcie mnie w spokoju - prosił. - Mnie już nic nie pomoże. Brońcie się.” (Kukuła 1977, s. 84).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Skierniewice, ul. Kozietulskiego, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Krzyż betonowy z tabliczką epitafijną na jednej z mogił kwatery wojennej na cm. parafialnym w Skierniewicach, ul. Kozietulskiego; 2) Tablica pamiątkowa w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu poświęcona profesorom i absolwentom placówki (dawniej Państwowego Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego) poległym w latach 1939-45 (odsłonięta w 1964 r.);
2) Tablica upamiętaniająca obrońców ojczyzny na Cmentarzu Miejskim w Kwaterze Poległych Żołnierzy w Kutnie.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Urodził się 22. VI. 1911 r. w Nowym Targu. Tu też w latach szkolnych1921/22-1927/28 i 1929/30 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego. Maturę uzyskał w nim 26. V. 1930 r. Ukończył Centralny Instytut Wychowania Fizycznego (obecnie AWF w Warszawie). Wg siostry pracował na terenie Zagłębia Śląskiego (?). Informacja o pracy w Zagłębiu Śląskim (może chodzi o Zagłębie Dąbrowskie albo Górny Śląsk) może być błędna lub pracował gdzieś krótko. Z ramienia rady pedagogicznej Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie w latach 1935-39 był opiekunem 93 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Rejtana (obecnie I Kutnowska Drużyna Wędrownicza im. Tadeusza Rejtana przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie).
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 109 (dalej: KPŻP).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 46.

Kukuła P. A., Piechurzy kutnowskiego pułku, Łódź 1977, s. 84, 255.

Walczak E., 37 Pułk Piechoty Ziemi Łęczyckiej, Warszawa 1991, s. 40.

Sprawozdania Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.

Archiwum I L.O. im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.

Zarys historii harcerstwa w kutnowskiem 1912-1950 / Pelagia Ładykowska-Zys, Jerzy Piątek; pod red. Grażyny Kin-Majewskiej. Wyd. Muzeum w Oporowie, 1998.

Krysiak A., Murgrabia J., Kwatera żołnierzy 26 DP na cmentarzu św. Józefa w Skierniewicach, „Twój Kurier Regionalny”, R. IX, Nr 11 (313) z 22 marca 2012 r., s. 5.

Uwagi: 1) Ładykowska-Zys, Piątek 1998 - stopień błędnie: por. rez.; miejsce śmierci błędnie: rejon Gągolin - Kozłów Szlachecki; 2) Prawdziwość informacji o śmierci Jana Bryniczki w Skierniewicach (KPŻP i Kryska-Karski 1996) wymaga weryfikacji w świetle wiadomości o jego ciężkim ranieniu podczas walk na terenie folwarku Jasionna (Kukuła 1977, s. 84);
Ostatnie zmiany: 2012-11-08 00:11:13 przez R4ku92 | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tablica poświęcona profesorom i uczniom Państwowego Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu poległym w latach 1939-1945.Jan Bryniczka upamiętniony na tablicy epitafijnej na jednym z grobów w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Skierniewicach, ul. Kozietulskiego. Stan z dn. 25. 06. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Harcerze z I Kutnowskiej Drużyny Wędrowniczej uczcili pamięć opiekuna swojej drużyny w latach 1935-1939 podczas święta 1 listopada 2012r.

Komentarze