Karta poległego

Nazwisko: PALCZEWSKI
Imię #1: Longin
Imię #2: Marian
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Leonard (????-1960)
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Strębska
Data urodzenia: 16 czerwiec 1918
Miejsce urodzenia: Suchodębie, pow. Kutno
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Kutno, ul. 29 Listopada 80
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

plut. pchor.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 23 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Antoniówka, gm. Krynice, pow. Tomaszów Lub.
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Antoniówka
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Antoniówka, cmentarz wojenny
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kutno, cmentarz parafialny
Lokalizacja grobu: grobowiec rodzinny
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na grobowcu rodzinnym
Przedmioty znalezione przy pochowanym: Legitymacja wojskowa bez fotografii wystawiona przez Dow. Kursu Podchor. rez. 37 p.p., książka P.K.O. z wkładem 115 zł, 2 fotografie, obrazek, lusterko z monogramem "I.8", zegarek metalowy z bransoletką firmy Prima Homis Watch, różaniec niebieski z krzyżykiem, 0,78 zł oraz dwie zniszczone i połączone monety. Depozyt nr 11249.

Depozyt odebrał Czerwony Krzyż od księdza z prafii w Antoniówce. Następnie przedmioty zostały umieszczone w woreczku brezentowym z nadrukiem niemieckiego orła ze swastyką. Woreczek zabezpieczony był drucikiem i niemiecką plombą.
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: Biuro Informacyjne PCK w Warszawie (podczas wojny)
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Po śmierci pochowany najpewniej w mogile indywidualnej. Jeszcze podczas wojny zwłoki zostały przeniesione na cmentarz wojenny w Antoniówce.

Po 1945 roku (dokładna data nieznana) rodzina sprowadziła zwłoki Longina Palczewskiego do Kutna i pochowała na miejscowym cmentarzu.
Poszukiwania mogiły: Rodzina ustaliła miejsce pochówku w Antoniówce na podstawie pisma z Czerwonego Krzyża.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 46 (dalej: KPŻP).

Pismo z Polskiego Czerwonego Krzyża do Stefana Zalewskiego z Kutna, nr sprawy V.B.JaM/43.21.W, 3 luty 1942 (dalej: PCK).

Zaświadczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, 21 czerwca 1938, Komisja Poborowa w Kutnie.

Relacja rodziny przekazana Wiesławowi Paluchowskiemu.
Uwagi: Jednostka: błędnie 7 pp (KPŻP)

Miejsce pochówku: Antoniówka, cmentarz wojenny (KPŻP), wg relacji rodziny ekshumowany do Kutna

Data śmierci: między 18 a 23.09.1939 (PCK)

Nr mogiły na cmentarzu wojennym w Antoniówce: nr grobu CLXXVI (PCK)

Biogram został uzupełniony dzięki pomocy Wiesława Paluchowskiego oraz Muzeum Regionalnego w Kutnie.
Ostatnie zmiany: 2011-12-10 21:29:09 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tablica epitafijna Longina Palczewskiego na cmentarzu w Kutnie (fot. W. Paluchowski, 18.11.2011).Pismo z Polskiego Czerwonego Krzyża do Stefana Zalewskiego z Kutna, nr sprawy V.B.JaM/43.21.W, 3 luty 1942.Zaświadczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, 21 czerwca 1938, Komisja Poborowa w Kutnie.Longin Paluchowski upamiętniony na tablicy epitafijnej grobu rodzinnego na cm. parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna. Stan z dn. 14. 09. 2011 r. (fot. Witold Rapsiewicz).Plut. pchor. Longin Paluchowski wg fotografii z tablicy epitafijnej grobu rodzinnego na cm. parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna. Stan z dn. 14. 09. 2011 r. (fot. Witold Rapsiewicz).

Komentarze