Karta poległego

Nazwisko: KANAREK
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Michał
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10 październik 1900
Miejsce urodzenia: Szarlej, pow. Inowrocław
Rodzeństwo: rodzone: Helena (1903-1978), NN (zm. ok. 1903), NN (zm. ok. 1903); przyrodnie: Kazimiera (1914-1931), Józef (1914-35), Władysław (1917- ????), Marta (1917-1937), Florian (1922-2005), Regina, Zofia
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Marianna Kanarek (z d. Kosicka) (1905-1985) - poślubiona w 1926 r.
Dzieci: Kazimiera (po mężu Niemyt) (1927-2011), Mieczysław (1929-2013), Zofia (po mężu Trando) (ur. 1934), Sylwester (1938-2001)
Ostatni adres: Szarlej, pow. Inowrocław
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: robotnik fabryczny
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Kutno
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # VIII 1939 - zmobilizowany przez PKU Kutno do 37 pułku piechoty;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 37 pp, ostatni raz widziany w Warszawie
Data śmierci: wrzesień 1939 [1]
Miejsce śmierci:
Przyczyna śmierci: zaginiony
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Stanisław Kanarek urodził się 10 października 1900 roku w Szarleju w powiecie Inowrocław. Jego ojciec, Michał, pracował jako włodarz w majątku dziedziców Kościelskich, matka zaś, Maria, zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Po nieszczęśliwym wypadku około 1903 roku, kiedy matka, próbując ratować dwoje dzieci, utopiła się wraz z nimi, ojciec ożenił się po raz drugi z Magdaleną (1882-1942), która zajęła się wychowaniem Stanisława i jego siostry Heleny (1903-1978), a później również ich przyrodniego rodzeństwa: Kazimiery, Józefa, Władysława, Marty, Floriana, Reginy i Zofii. Stanisław ukończył czteroklasową szkołę powszechną w Szarleju. W 1926 roku zawarł związek małżeński z Marianną z Kosickich. Na świat przychodziły kolejno dzieci: Kazimiera (1927), Mieczysław (1929), Zofia (1934) i Sylwester(1938). Stanisław pracował w Cukrowni "Mątwy", przy budowie kolei wąskotorowej oraz magistrali węglowej łączącej Śląsk z portem w Gdyni. Był aktywnym członkiem Koła Rezerwistów i Związku Strzeleckiego w Szarleju, a następnie ostatnim przedwojennym przewodniczącym tegoż związku (na obszar Szarleja, Arturowa i Karczewa). W sierpniu 1939 roku w stopniu plutonowego został zmobilizowany przez Komendę Rejonu Uzupełnień Kutno do 37 pułku piechoty. W szeregach tego oddziału ze składu 26 Dywizji Piechoty armii "Poznań" walczył w kampanii polskiej 1939 roku. Przedarłszy się do Warszawy, tu widziany był po raz ostatni.
Wspomnienia / relacje: "Był patriotą. Udzielał się we wszystkich akcjach organizowanych przez Związek Strzelecki. Poświęcał dużo czasu młodzieży, organizował szkolenia (w niedzielę urządzano na polu strzelanie do celu). Był człowiekiem bardzo rodzinnym" (Aleksandra Kosicka).
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: "Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza, że Kanarek Stanisław, syn Michała i Magdaleny, urodzony dn. 10. 10. 1900 roku w Szarleju, pow. Inowrocław, robotnik fabryczny, zamieszkały ostatnio w Szarleju, pow. Inowrocław, został powołany przez PKU Kutno w sierpniu 1939 roku w stopniu plutonowego do służby wojskowej i wcielony do 37 p. p. w Kutnie. Z pułkiem tym wyruszył w pole i ostatnio widziany był przez swoich kolegów w Warszawie i od tego czasu rodzina jego nie posiada o nim żadnej wiadomości. – Żona wymienionego Maria Kanarek, zamieszkała obecnie w Szarleju, poczta Mątwy, pow. Inowrocław, wniosła podanie o uznanie go za zaginionego bez własnej winy na froncie i w czasie działań wojennych i przyznanie jej zaopatrzenia po nim. W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby powiadomiły o tym Starostwo Powiatowe, Referat Spraw Inwalidzkich w Bydgoszczy, w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego, powołując się na nr sprawy In. 2/37/45" (M.P. 1946). "Kanarek Marianna w Arturowie, pow. Inowrocław, wniosła o uznanie za zmarłego męża jej, Stanisława Kanarka, ostatnio zamieszkałego w Szarleju, urodzonego dnia 10. 10. 1900 r. w Szarleju - wsi, pow. Inowrocław, który w dniu 1 września 1939 r. wcielony został do wojska polskiego 37 p. p. w Kutnie i, biorąc udział na froncie, zaginął. II. Zg. 247/47" (M.P. 1948).
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Aleksandra Kosicka).

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", R. XXIV, 1946, nr 44, s. 2 (dalej: M.P. 1946).

Obwieszczenia sądowe, "Monitor Polski", R. XXVI, 1948, nr 4, s. 2 (dalej: M.P. 1948).

Uwagi:
Przypisy: [1] 18-22 września 1939 (źródło: tradycja rodzinna)
Ostatnie zmiany: 2018-07-30 23:11:33 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stanisław Kanarek (w drugim rzędzie od góry, na rękach trzyma syna Mieczysława) wśród członków Związku Rezerwistów i Związku Strzeleckiego w Szarleju (fot. ze zb. rodzinnych).Marianna i Stanisław Kanarkowie z dziećmi Kazimierą, Zofią i Mieczysławem (fot. ze zb. rodzinnych).Stanisław Kanarek (fot. ze zb. rodzinnych).Stanisław Kanarek (pierwszy od prawej, w płaszczu) wśród członków Związku Strzeleckiego w Szarleju w dn. 15 sierpnia 1935 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Stanisław Kanarek (w górnym rzędzie, trzeci od prawej) przy budowie kolei Śląsk-Gdynia (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze