30 Poleska Dywizja PiechotyWielka jednostka piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Kobryń.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Łódź".

Dowództwo we wrześniu 1939: gen. bryg. Leopold Cehak.

Polegli

Weterani