Karta poległego

Nazwisko: SŁOMKA
Imię #1: Stanislaw
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 wrzesień 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: Inne jednostki 30 DP
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki: szef służby intend.
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: pod Żyrardowem
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 364 (dalej: Głowacki).

Wróblewski J., Armia „Łódź” 1939, Warszawa 1975, s. 292 i 394 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski, s. 292: " 30 DP prowadziła działania opóźniające pod ciągłym ogniem artylerii i uderzeniami piechoty nieprzyjaciela. [...]. W walce tej nawet sztab dywizji poniósł bardzo duże bezpowrotne straty, m. in. zginęli: szef sztabu, ppłk dypl. Wł. Suracki, kwatermistrz, kpt. dypl. J. Chmielewski, szef łączności, mjr Władysław Maron - Marwicz, oficer informacyjny, kpt. dypl. Janiga, oraz kpt. Stanisław Słomka, kpt. Suski, a dowódca 1/83 pp, mjr S. Gieranowski, zmarł na skutek odniesionych ran."

Wróblewski, s. 394: Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” 28 IX 1939r.
Rozkaz Pochwalny dla 30 dywizji piechoty
[….]. Za wybitne zasługi dowódcze, męstwo i poświęcenie nadaję order Virtuti Militari odpowiednich stopni niżej wymienionym żołnierzom:
śp. kpt. Słomka - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2011-12-05 06:00:05 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze