Armia "Łódź"Związek operacyjny Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Dowództwo we wrześniu 1939 r.: gen. dyw. Juliusz Rómmel (do 7 września), gen. bryg. Wiktor Thommée (od 8 września).

Polegli

Weterani