Karta weterana

Nazwisko: CHANIEWSKI [1]
Imię #1: Henryk
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Anastazy
Imię matki: Melania
Nazwisko rodowe matki: Kruszewska
Data urodzenia: 30 październik 1911
Miejsce urodzenia: Białystok
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: średnie
Zawód: nauczyciel
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: nauczyciel w szkołach powszechnych w Rzeczycy i Białymstoku

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 84 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III plutonu 9 kompanii w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 84 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca III plutonu 9 kompanii w III batalionie
Przebieg służby wojskowej: # po 1933 - na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 18 DP przy 71 Pułku Piechoty w Zambrowie;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 84 pp; po 6 IX - zaginiony po utracie łączności z macierzystą kompanią w trakcie odwrotu z pozycji nad Widawką, a następnie rozproszeniu dowodzonego plutonu przez Niemców
Data śmierci: 1940
Miejsce śmierci: Katyń
Obecne miejsce spoczynku: Katyń, Polski Cmentarz Wojenny
Lokalizacja grobu: grób nr AM 463 (w trakcie ekshumacji przy zwłokach odnaleziono kalendarz kieszonkowy, kartę szczepień, odcinek pocztowy ze stemplem "Horyń 2.6.39" i nazwiskiem Chaniewski Henryk oraz różne kartki)
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 368, indeks nazwisk - s. 410 (dalej: Głowacki 1985).

Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, red. J. Snitko-Rzeszut, Warszawa 2000, s. 70 (dalej: KKCPCW).

Wesołowski A., "My, Strzelcy Polescy...". Udział 84. Pułku Strzelców Poleskich w wojnie 1939 r., Warszawa 2007, zał. 1 - s. 196 (dalej: Wesołowski 2007).

Loster T., "Kufer pełen zapachu lawendy". Wspomnienie o śp. Por. Tadeuszu Losterze, bitwie pod Przyłękiem, żołnierzach 84 Pułku Strzelców Poleskich oraz podharcmistrzu Tadeuszu Kenclerze, Stanisławie Bednarku i spotkaniach jeżowskich, Tarnowskie Góry-Gliwice 2019 [Studia nad Dawnym Wojskiem, Bronią i Barwą, nr 24 (32)], s. 24-25 (dalej: Loster 2019).

Uwagi: W 1933 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Białymstoku.
Przypisy: [1] a) CHANIEWSKI (źródło: Głowacki 1985, s. 368; KKCPCW; Wesołowski 2007; Loster 2019); b) CHANIECKI (źródło: Głowacki 1985, indeks nazwisk - s. 410);
Ostatnie zmiany: 2020-04-26 21:04:34 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze