84 Pułk Strzelców PoleskichOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Pińsk, Łuniniec (III baon), Kobryń (baon zapasowy).

Jednostka macierzysta: 30 Dywizja Piechoty.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 30 Dywizja Piechoty / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: płk dypl. Stanisław Sztarejko.

Polegli

Weterani