Karta poległego

Nazwisko: KAPUŚCIŃSKI
Imię #1: Józef
Imię #2: Stanisław
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 grudzień 1903 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Pińsk [1934]
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [2]
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 84 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu 9 kompanii w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 84 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I plutonu 9 kompanii w III batalionie
Przebieg służby wojskowej: # 24 X 1931 - promowany na stopień ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 552.) z przydziałem mobilizacyjnym do 84 pułku piechoty w Pińsku i przynależnością ewidencyjną do PKU Pińsk;
# 1934 - odnotowany w stopniu ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 532.), przydziałem mobilizacyjnym do 84 pp i przynależnością ewidencyjną do PKU Pińsk;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 84 pp
Data śmierci: 9 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Przyłęk
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Jeżów, ul. Wojska Polskiego, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 306 (dalej: KPŻP).

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XIII, 1932, Nr 1, s. 8, 45 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk.).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 64, 566 (dalej: ROR 1934).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 163, 368, indeks nazwisk - s. 424 (dalej: Głowacki 1985).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 17 grudnia 1903 (źródło: Dz. Pers. MSWojsk.; ROR 1934); b) brak danych (źródło: KPŻP; Głowacki 1985);
[2] a) ppor. rez. (źródło: Dz. Pers. MSWojsk.; ROR 1934; Głowacki 1985); b) ppor. (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2020-04-25 22:21:35 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze