Karta poległego

Nazwisko: PĘKALSKI
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko rodowe matki: Lewicka
Data urodzenia: 12 październik 1896 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 82 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II batalionu
Przydział po 1 września 1939: 82 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II batalionu
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1727.) i przydziałem do 48 pułku piechoty w Stanisławowie;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1544.) i przydziałem do 84 pułku piechoty;
# 1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 680.) i przydziałem do 84 pp;
# z dniem 1 I 1928 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech. (lokata 57.) z dalszym przydziałem do 84 pp;
# 1930 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 51./1563.) i przydziałem do Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5a w Cieszynie;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 46.) , pozostając w dyspozycji szefa Departamentu Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 44./1202.) i przydziałem do 57 pułku piechoty w Poznaniu;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 40./1055) i przydziałem do 57 pp;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Krzyż Zasługi (srebrny), Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny, 28 IX 1939, pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 9 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Słupia [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w przeciwnatarciu 82 pułku piechoty na Krosnową, Słupię i Modłę (Wróblewski 1975, s. 242).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Słupia, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 63 (dalej: KPŻP).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 101 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 367, 436 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 319, 379 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 98, 223 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 9, s. 110 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 64, 435 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 63 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 61 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Łukasz Pękalski).

Wróblewski J., Armia "Łódź" 1939, Warszawa 1975, s. 242; zał. nr 5 - s. 394 (dalej: Wróblewski 1975).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 12 października 1896 (źródło: KPŻP; RO 1928, s. 223; RO 1932, s. 64); b) 12 września 1897 (źródło: Lista starszeństwa 1922); c) brak danych (źródło: RO 1923; RO 1924; Lista starszeństwa 1930; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Wróblewski 1975);
[2] a) Słupia (źródło: KPŻP); b) pod Przyłękiem (źródło: Wróblewski 1975, zał. nr 5 - s. 394); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935);
Ostatnie zmiany: 2023-05-09 23:14:13 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mjr Stefan Pękalski (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze