Karta poległego

Nazwisko: JANIGA
Imię #1: Włodzimierz
Imię #2: Józef
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 04 marzec 1908
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

kpt. [1]
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: Inne jednostki 30 DP
Funkcja na 1 września 1939: Oficer informacyjny dywizji
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: w okresie międzywojennym oficer 3 Pułku Strzelców Podhalańskich
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Żyrardowie
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Wróblewski: " 30 DP prowadziła działania opóźniające pod ciągłym ogniem artylerii i uderzeniami piechoty nieprzyjaciela. [...]. W walce tej nawet sztab dywizji poniósł bardzo duże bezpowrotne straty, m. in. zginęli: szef sztabu, ppłk dypl. Wł. Suracki, kwatermistrz, kpt. dypl. J. Chmielewski, szef łączności, mjr Władysław Maron - Marwicz, oficer informacyjny, kpt. dypl. Janiga, oraz kpt. Stanisław Słomka, kpt. Suski, a dowódca 1/83 pp, mjr S. Gieranowski, zmarł na skutek odniesionych ran."
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Żyrardów, ul. Kasztanowa, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 292 i 395 (dalej: Wróblewski).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 364.

Bielski M., Grupa Operacyjna "Piotrków" 1939, Warszawa 1991, s. 386.

Program - Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, link: http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie.

Uwagi: Wróblewski: Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” 28 IX 1939r.
Rozkaz Pochwalny dla 30 dywizji piechoty
[….]. Za wybitne zasługi dowódcze, męstwo i poświęcenie nadaję order Virtuti Militari odpowiednich stopni niżej wymienionym żołnierzom:
śp. kpt. dypl. Janiga - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Warszawa”

Przypisy: [1] kpt. dypl. (źródło: Bielski M., Grupa Operacyjna "Piotrków" 1939, Warszawa 1991, s. 386. )
Ostatnie zmiany: 2013-08-31 00:31:11 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze