Karta poległego

Nazwisko: CICHOWICZ
Imię #1: Cezary
Imię #2: Celestyn
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Celestyna
Nazwisko rodowe matki: Rokicka
Data urodzenia: 26 lipiec 1902
Miejsce urodzenia: Ciechocinek
Rodzeństwo: Józef, Zofia, Barbara, Antoni
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód: nauczyciel
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 30 szwadron KD [1]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II plutonu 30 szwadronu KD
Przydział po 1 września 1939: 30 szwadron KD
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II plutonu 30 szwadronu KD
Przebieg służby wojskowej: # 1920-1921 - jako ochotnik w 3 pułku ułanów;
# z dniem 1 VII 1925 - promowany na stopień ppor. rez. kaw.;
# 1934 - odnotowany w stopniu ppor. rez. kaw. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 347.), przydziałem mobilizacyjnym do 25 pułku ułanów w Prużanie i przynależnością ewidencyjną do PKU Włocławek;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Puszcza Mariańska
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: poległ w walce jaka wywiązała się w godzinach wieczornych, kiedy 30 szwadron KD, będący w straży tylnej 30 DP w marszu z lasów Puszczy Mariańskiej w kierunku Żyrardowa, został odcięty przez Niemców od reszty kolumny marszowej dywizji
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Puszcza Mariańska, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Puszczy Mariańskiej (dane personalne błędnie w formie: "CICHOCKI CEZARY")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Cezary Celestyn Cichowicz urodził się 26 lipca 1902 roku w Ciechocinku jako syn Feliksa i Celestyny z Rokickich. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów był aktywny w pracach kół naukowych. Po uzyskaniu dyplomu pracował jako nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum Salezjańskim w Aleksandrowie Kujawskim. Jednocześnie działał w wielu organizacjach społeczno-kulturalnych na terenie powiatu nieszawskiego. Od 1926 roku był członkiem Związku Strzeleckiego, pełniąc stanowiska wiceprezesa i referenta wychowania obywatelskiego. W roku 1927 został prezesem Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Aleksandrowie Kujawskim, a w roku 1928 - prezesem sekcji kulturalno-oświatowej w Powiatowym Komitecie Regionalnym. Był współzałożycielem i jednym z redaktorów "Rolnika Nieszawskiego", przemianowanego na "Głos Nieszawski". Redagował ponadto "Zdrój Ciechociński" i współpracował z wydawnictwem "Gazeta Polska". W okresie tym wygłosił na terenie powiatu nieszawskiego około 80 odczytów z różnych dziedzin nauki i opublikował wiele artykułów prasowych poświęconych dziejom i życiu społeczno-kulturalnemu regionu. Pracował również nad monografią powiatu. Od 1930 roku sprawował urząd burmistrza Ciechocinka. W trakcie trzyletniej kadencji zrealizował liczne inwestycje w Domu Zdrojowym, pokrył miejskie drogi asfaltem i oddał do użytku nowoczesny gmach szkoły powszechnej. Równolegle był prezesem Rady Powiatowej Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem na powiat nieszawski, prezesem Komitetu Miejskiego BBWR w Ciechocinku, radnym i członkiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Powiatowego, wiceprezesem Powiatowego Związku Strzeleckiego, prezesem Oddziału Związku Rezerwistów w Ciechocinku, naczelnikiem Komunalnej Kasy Oszczędności w Ciechocinku, prezesem Straży Pożarnej w Ciechocinku, sekretarzem Związku Oficerów Rezerwy w Aleksandrowie Kujawskim, prezesem Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego Saliniarzy, przewodniczącym Dozoru Szkolnego i Urzędu Rozjemczego w Ciechocinku czy wreszcie patronem Legionu Młodych. 1933 roku opuścił Ciechocinek, obejmując stanowisko naczelnika personalnego w Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego. Jako oficer rezerwy kawalerii Wojska Polskiego został zmobilizowany na stanowisko dowódcy II plutonu 30 szwadronu Kawalerii Dywizyjnej ze składu 30 Dywizji Piechoty armii "Łódź" i wziął udział w kampanii polskiej 1939 roku. Poległ 11 września 1939 roku w Puszczy Mariańskiej.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 135 (dalej: KPŻP).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 125, 605 (dalej: ROR 1934).

Wesołowski A., "My, Strzelcy Polescy...". Udział 84. Pułku Strzelców Poleskich w wojnie 1939 r., Warszawa 2007, dokument nr 171 - s. 446, nr 172 - s. 447 (dalej: Wesołowski 2007).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Adam Cichowicz, syn Antoniego, bratanek pochowanego).

Nocna A., Pracowity burmistrz, "Gazeta Pomorska", www.pomorska.pl, 27 X 2007 [dostęp: 3 XI 2007] (dalej: Nocna 2007).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 30 szwadron KD (źródło: Wesołowski 2007); b) błędnie: 25 p. uł. (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: ROR 1934; Nocna 2007);
Ostatnie zmiany: 2020-02-20 23:25:37 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Cezary Celestyn Cichowicz upamiętniony (jako Cezary Cichocki) na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej mogiły zbiorowej na cm. parafialnym w Puszczy Mariańskiej. Stan z dn. 17. 11. 2013 r. (fot. Jacek Kaczorowski).Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym w Puszczy Mariańskiej - miejsce spoczynku ppor. Cezarego Celestyna Cichowicza. Stan z dn. 17. 11. 2013 r. (fot. Jacek Kaczorowski).Cezary Celestyn Cichowicz jako podporucznik 25 pułku ułanów w Prużanie, 1931 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Cezary Celestyn Cichowicz (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze