Karta poległego

Nazwisko: BOSKI
Imię #1: Witold
Imię #2: Teodoryk [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Mirosław
Imię matki: Bronisława
Nazwisko rodowe matki: Samulska
Data urodzenia: 1 lipiec 1909 [2]
Miejsce urodzenia: Puławy
Rodzeństwo: Wanda (po mężu Hubczenko), Jan, Mirosława
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Miłosława Boska (z d. Zaleska)
Dzieci: Ewa
Ostatni adres: Warszawa (Bielany), ul. Kleczewska 100
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por. [3]
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 82 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II plutonu 1 kompanii w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 82 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 1 kompanii w I batalionie (od 10 IX)
Przebieg służby wojskowej: # z dniem 1 I 1935 - po zasadniczej służbie wojskowej na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 30 DP przy 82 Syberyjskim Pułku Piechoty w Brześciu nad Bugiem i odbytych ćwiczeniach wojskowych awansowany na stopień ppor. rez. piech. z przydziałem mobilizacyjnym do 82 pp;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 82 pp, m.in. w obronie Modlina
Data śmierci: 15 wrzesień 1939 [4]
Miejsce śmierci: Modlin
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zakroczym, ul. Ojca Honorata Koźmińskiego, kwatera wojenna [5]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: mogiła symboliczna przy grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Olkuszu
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Informacji o wojennych losach i mogile poległego przez wiele lat, m.in. za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie i Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, poszukiwała jego matka, Bronisława Boska, ustalając jedynie miejsce śmierci pod Modlinem. Obecne miejsce spoczynku bliskiego rodzina ustaliła dopiero w 2019 r. dzięki Portalowi Bohaterowie1939.pl.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 103 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Krystyna Łyczakowska, siostrzenica pochowanego).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 282, 365, indeks nazwisk - s. 408 (dalej: Głowacki 1985).

Boski Witold Teodoryk - . kpt. art., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=562 [dostęp: 15 X 2011] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Teodoryk (źródło: Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) brak danych (źródło: KPŻP; archiwum rodzinne - pisma Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie z 26 IX 1940 r. i Biura Informacji i Poszukiwań PCK z 1 VIII 1960 r.);
[2] a) 1 lipca 1909 (źródło: KPŻP; archiwum rodzinne - pismo Biura Informacji i Poszukiwań PCK z 1 VIII 1960 r.; Głowacki 1969. s. 282; Stankiewicze.com); b) 1 lipca 1907 (źródło: Głowacki 1969. s. 365); c) brak danych (źródło: archiwum rodzinne - pismo Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie z 26 IX 1940 r.);
[3] a) por. rez. (źródło: KPŻP; Głowacki 1969); b) ppor. rez. (źródło: archiwum rodzinne - pismo Biura Informacji i Poszukiwań PCK z 1 VIII 1960 r.; Stankiewicze.com, wers 2); c) ppor. (źródło: archiwum rodzinne - pismo Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie z 26 IX 1940 r.); d) błędnie: kpt. (źródło: Stankiewicze.com, wers 1);
[4] a) 15 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 15-16 września 1939 (źródło: archiwum rodzinne - pismo Biura Informacji i Poszukiwań PCK z 1 VIII 1960 r.; Głowacki 1969. s. 282); c) 16 września 1939 (źródło: archiwum rodzinne - pismo Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie z 26 IX 1940 r.; Głowacki 1969. s. 365; Stankiewicze.com);
[5] a) Zakroczym, kwatera wojenna (źródło: KPŻP; Głowacki 1969. s. 282); b) Modlin (źródło: archiwum rodzinne - pismo Biura Informacji i Poszukiwań PCK z 1 VIII 1960 r.); c) prawdopodobnie Modlin (źródło: archiwum rodzinne - pismo Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie z 26 IX 1940 r.); d) brak danych (źródło: Stankiewicze.com);
Ostatnie zmiany: 2020-01-27 01:04:07 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Witold Teodoryk Boski (fot. ze zb. rodzinnych).Pismo Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie do Bronisławy Boskiej w Olkuszu z 26 września 1940 r. ws. poszukiwania jej zaginionego syna Witolda Boskiego (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo Biura Informacji i Poszukiwań PCK w Warszawie do Bronisławy Boskiej w Olkuszu z 1 sierpnia 1960 r. ws. poszukiwania jej zaginionego syna Witolda Boskiego (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze