82 Syberyjski Pułk Strzelców im. Tadeusza KościuszkiOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Brześć.

Jednostka macierzysta: 30 Dywizja Piechoty.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 30 Dywizja Piechoty / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk dypl. Antoni Chruściel.

Polegli

Weterani