Karta weterana

Nazwisko: CADER
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Michał
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 15 maj 1910
Miejsce urodzenia: Pietrzykowice
Rodzeństwo: Józef (3 III 1899 - 19 V 1966)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Helena Cader (z d. Fedorowicz) (ur. 1911)
Dzieci: Krystyna Hanna Adamczyk (z d. Cader), Elżbieta Smalera (z d. Cader) (ur. 1940)
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: d-ca plut. pgaz.

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 82 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu przeciwgazowego
Przydział po 1 września 1939: 82 pp w składzie armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca plutonu przeciwgazowego
Przebieg służby wojskowej: # 1930-1933 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej;
# 15 VIII 1933 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech.;
# 1 I 1936 - awansowany na stopień por. sł. st. piech.;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 82 pp
Data śmierci: 25 styczeń 1943 [1]
Miejsce śmierci: Oświęcim, obóz koncentracyjny Auschwitz
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Antoni Cader urodził się 15 maja 1910 roku w Pietrzykowicach. W 1930 roku ukończył szkołę średnią i zdał maturę. Zdecydowawszy się na zawodową służbę wojskową, odbył w latach 1930-1933 szkolenie w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. 15 sierpnia 1933 roku, po ukończeniu szkoły, otrzymał promocję na stopień podporucznika służby stałej piechoty. Na stopień porucznika awansował 1 stycznia 1936 roku. Służył w 82 pułku piechoty w Brześciu nad Bugiem, w szeregach którego wziął udział w kampanii 1939 roku. Jako dowódca plutonu przeciwgazowego walczył na szlaku bojowym pułku. Po zakończeniu walk przebywał na terenie Żywca, gdzie w okresie okupacji niemieckiej pod pseudonimem "Rola" działał w konspiracji w ramach Związku Walki Zbrojnej / Armii Krajowej. Od początku 1940 roku był zastępcą komendanta obwodu żywieckiego ZWZ/AK. Od września 1942 roku pełnił funkcję komendanta Obwodu AK Żywiec (Inspektorat Bielsko, Okręg Śląski). W nocy z 25 na 26 września 1942 roku został ujęty przez Gestapo i osadzony w areszcie w Bielsku, skąd w transporcie zbiorowym został przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po zakończonym śledztwie wraz z innymi członkami obwodów Żywiec i Oświęcim Inspektoratu Bielsko AK trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tamże, 25 stycznia 1943 roku, został rozstrzelany (egzekucja odbyła się najprawdopodobniej w obozie macierzystym - w komorze gazowej krematorium 1).
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 365, 409 (dalej: Głowacki 1985).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Joanna Rakowska, wnuczka cioteczna żony weterana).

Klistała J., Martyrologium mieszkańców Żywca, Czernichowa, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, Lipowej Łękawicy, Łodygowic, Milówki, Radziechowych, Rajczy, Stryszawy, Suchej, Węgierskiej Górki i innych - w latach 1939-1945. Słownik biograficzny, Bielsko-Biała 2009, s. 86-87 (dalej: Klistała 2009).

Cader Antoni - , por. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34 [dostęp: 10 I 2017] (dalej: Stankiewicze.com).

Antoni Cader, [w:] Baza portalu Geni, https://www.geni.com/people/Antoni-Cader/6000000028584516388 [dostęp: 10 I 2017] (dalej: Geni.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 25 stycznia 1943 (źródło: Klistała 2009; Geni.com); b) nieznana (źródło: Stankiewicze.com); c) brak danych (źródło: Głowacki 1985);
Ostatnie zmiany: 2017-01-10 23:52:51 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Antoni Cader (fot. ze zbiorów rodzinnych).Antoni Cader (fot. ze zbiorów rodzinnych).Antoni Cader (fot. ze zbiorów rodzinnych).Antoni Cader z żoną Heleną z Fedorowiczów, Brześć, dn. 10 sierpnia 1936 r. (fot. ze zbiorów rodzinnych).Antoni Cader z żoną Heleną z Fedorowiczów, Brześć, dn. 11 sierpnia 1936 r. (fot. ze zbiorów rodzinnych).Antoni Cader z żoną Heleną z Fedorowiczów, Siedlce, 1936 r. (fot. ze zbiorów rodzinnych).

Komentarze