Karta weterana

Nazwisko: NAREL
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 28 październik 1903
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 82 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 9 kompanii w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 82 pp w składzie armii "Warszawa" (w obronie Modlina)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II batalionu
Przebieg służby wojskowej: # 1930 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1930 r. (lokata 194./713.) i przydziałem do 82 pułku piechoty w Brześciu nad Bugiem;
# 1932 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1930 r. (lokata 191.) i przydziałem do 82 pp; ur. 28 X 1903
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1930 r. (lokata 23./51.) i przydziałem do 82 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1934 r. (lokata 48./2040.) i przydziałem do 82 pp;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 82 pp, m.in. w obronie Modlina
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 11, s. 141.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 128, 610.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 139.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 138.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 365, indeks nazwisk - s. 439.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2018-07-05 20:44:35 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze