Karta poległego

Nazwisko: KLIMCZAK
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jakub (25 VII 1862 - 27 IV 1922)
Imię matki: Julia (1874-1938)
Nazwisko rodowe matki: Bratro
Data urodzenia: 4 marzec 1898 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Tadeusz (ur. 28 X 1899, Wolica Wielka, zm. 1983, Bielsko-Biała) - żołnierz Legionów Polskich, uczestnik kampanii 1939 r.; Zygmunt (ur. 2 V 1901, zm. 1971) - żołnierz Legionów Polskich, żołnierz zawodowy Wojska Polskiego, uczestnik kampanii 1939 r., w trakcie okupacji niemieckiej członek Armii Krajowej, po wojnie więziony w Rawiczu); Władysław (ur. 4 VI 1903, Hulcze, zm. 1987, Rzeszów) - nauczyciel, członek Armii Krajowej, uczestnik tajnego nauczania; Olga (ur. 9 VI 1905, zm. 1995, Wrocław); Maria (ur. 1907, zm. 1985, Ukraina); Edward (ur. 1908, zm. 1909); Edmund (ur. 1909, zm. 1925); Stanisława (po mężu Spychała) (ur. 1 XII 1915, Cześniki, zm. 2008, Rawicz) - nauczycielka;
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Stefania Klimczak (z d. Wiśniowska) (ur. 1903, zm. 1980, pochowana: Maków, grób rodzinny)
Dzieci: # Zdzisław (ur. 30 III 1923, zm. 14 VIII 2005, pochowany: Maków, grób rodzinny) - członek Armii Krajowej (ps. "Lot"), plut. pchor., uczestnik Powstania Warszawskiego (zgrupowanie "Radosław" / batalion "Czata 49" / pluton "Cedry"), po wojnie ordynator Oddziału Laryngologii Szpitala Praskiego w Warszawie;
# Leszek (ur. 20 II 1925, zm. 20 VIII 1944, Warszawa) - student prawa, członek Armii Krajowej (ps. "Leoch"), poległ w Powstaniu Warszawskim (zgrupowanie "Radosław" / batalion "Czata 49" / drużyna kurierów);
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 82 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III batalionu
Przydział po 1 września 1939: 82 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca III batalionu
Przebieg służby wojskowej: # od 1916 - jako ochotnik w 6 pułku piechoty Legionów Polskich w walkach I wojny światowej na Wołyniu (ranny);
# 1918-1919 - jako dowódca plutonu Wojska Polskiego na wojnie polsko-ukraińskiej (ranny);
# 1919-1920 - na wojnie polsko-bolszewickiej;
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 2563.) i przydziałem do 49 pułku piechoty w Kołomyi;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 2278.) i przydziałem do 44 pułku piechoty w Równem;
# 1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1324.) i przydziałem do 44 pp;
# 1928 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 266.) i przydziałem do 44 pp;
# 1930 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 248./1760.) i przydziałem do 44 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 229.) i przydziałem do 62 pułku piechoty w Bydgoszczy;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 215.) i przydziałem do 62 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 197.) i przydziałem do 62 pp;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny, 28 IX 1939, pośmiertnie), Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych (dwukrotnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 82 pp
Data śmierci: 9 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Płyćwia [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w zakończonym sukcesem przeciwnatarciu 82 pułku piechoty na folwark Krosnowa i Słupię (Wróblewski 1975, s. 242; Bielski 1991, s. 214).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Maków, mogiła zbiorowa [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Makowie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Kazimierz Klimczak urodził się 4 marca 1898 roku jako syn Jakuba Klimczaka i Julii z domu Bratro. Uczęszczał do szkół powszechnych w Hulczy i Powłoczyskach, a następnie do gimnazjum w Tarnopolu i na seminarium nauczycielskie, przerwane w 1914 roku w związku z wybuchem I wojny światowej. W roku 1916 jako 17-letni ochotnik wstąpił do Legionów Polskich, gdzie przydzielono go do 6 pułku piechoty. Walcząc na froncie wschodnim I wojny światowej, został ciężko ranny pod Polską Górą na Wołyniu i trafił do szpitala. Otrzymawszy skierowanie wydane przez Związek Inwalidów Wojennych miał ukończyć seminarium nauczycielskie. Tymczasem w listopadzie 1918 roku wybuchła wojna polsko-ukraińska o Galicję Wschodnią, w której wziął udział jako dowódca plutonu piechoty Wojska Polskiego. Uczestniczył m.in. w walkach o stację kolejową Persenkówkę pod Lwowem. Ponownie ranny, przebywał w szpitalu we zorganizowanym w gmachu Politechniki Lwowskiej we Lwowie. Po zakończeniu wojny ukończył seminarium nauczycielskie, a następnie szkołę oficerską, zostając zawodowym oficerem. 3 maja 1922 roku został zweryfikowany w stopniu porucznika służby stałej piechoty ze starszeństwem i przydziałem do 49 pułku piechoty w Kołomyi. Następnie służył w 44 pułku piechoty w Równem i 62 pułku piechoty w Bydgoszczy. Z dniem 1 stycznia 1928 roku otrzymał awans na stopień kapitana. W kampanii 1939 roku uczestniczył w stopniu majora, dowodząc III batalionem 82 pułku piechoty ze składu 30 Dywizji Piechoty armii "Łódź". Poległ 9 września 1939 roku.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 328 (dalej: KPŻP).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 116 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 254, 443 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 235, 385 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 60, 227 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 9, s. 114 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 67, 590 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 67 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 65 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Danuta Sochacka-Spychała, siostrzenica pochowanego).

Wróblewski J., Armia "Łódź" 1939, Warszawa 1975, s. 242, zał. nr 5 - s. 394 (dalej: Wróblewski 1975).

Bielski M., Grupa Operacyjna "Piotrków" 1939, Warszawa 1991, s. 99, 214, 357, 389 (dalej: Bielski 1991).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 4 marca 1898 (źródło: KPŻP; Lista starszeństwa 1922; RO 1928; RO 1932; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) błędnie: 4 marca 1889 (źródło: Bielski 1991, s. 389); c) brak danych (źródło: RO 1923; RO 1924; Lista starszeństwa 1930; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Wróblewski 1975);
[2] a) Płyćwia (źródło: KPŻP); b) Słupia (źródło: Bielski 1991, s. 389); c) pod Skierniewicami (źródło: Wróblewski 1975, zał. nr 5 - s. 394); d) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935);
[3] a) Maków, mogiła indywidualna (źródło: KPŻP); b) Jeżów, cmentarz wojenny (źródło: Bielski 1991, s. 389); c) brak danych (źródło: Wróblewski 1975);
Ostatnie zmiany: 2020-11-06 22:41:00 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kazimierz Klimczak jako major Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).Kazimierz Klimczak (na pierwszym planie) podczas parady w Bydgoszczy (?), 1938 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Kazimierz Klimczak (fot. ze zb. rodzinnych).Kazimierz Klimczak (fot. ze zb. rodzinnych).Julia Klimczak (z d. Bratro), matka Kazimierza Klimczaka (fot. ze zb. rodzinnych).Stefania Klimczak, żona Kazimierza Klimczaka, z ich dziećmi, Leszkiem (z lewej) i Zdzisławem (w środku), przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Grób rodzinny na cmentarzu parafialnym w Makowie - miejsce spoczynku Stefanii i Zdzisława oraz symbolicznego spoczynku Leszka, żony i synów mjr. Kazimierza Klimczaka, pochowanego w zbiorowej mogile wojennej na tej samej nekropolii. Stan z dn. 25 czerwca 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Zdzisław Klimczak, starszy syn Kazimierza Klimczaka, przed 1944 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Leszek Klimczak, młodszy syn Kazimierza Klimczaka, przed 1944 r. (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze