Karta poległego

Nazwisko: PIOTROWSKI
Imię #1: Witold
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 6 lipiec 1913
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca plutonu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 82 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu
Przydział po 1 września 1939: 82 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca kolumny taborowej II batalionu
Przebieg służby wojskowej: 1934-1937 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie - Ostrowi Mazowieckiej;
1 X 1937 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy II plutonu 4 kompanii w II batalionie 35 pułku piechoty w Brześciu nad Bugiem;
1939 - przeniesiony na stanowisko dowódcy plutonu w 82 pułku piechoty w Brześciu nad Bugiem;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 82 pp, m.in. w walkach granicznych nad Wartą, walkach odwrotowych pod Skierniewicami (9 IX) i Żyrardowem (10 IX) oraz obronie Modlina (od 13 IX)
Data śmierci: 26 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Kazuń [1]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Kazuń, cmentarz parafialny
Data ekshumacji: po 1945
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 75 (dalej: KPŻP).

Piotrowski Witold -, oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=570 [dostęp: 30 listopada 2010] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Kazuń (źródło: KPŻP); b) błędnie: "w Kazaniu" (źródło: Stankiewicze.com);
Ostatnie zmiany: 2016-01-08 23:41:46 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze