Karta weterana

Nazwisko: CHRUŚCIEL
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim: "Nurt", "Monter"
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko rodowe matki: Słysz
Data urodzenia: 16 kwiecień 1896
Miejsce urodzenia: Gniewczyna Łańcucka
Rodzeństwo: Antoni Chruściel miał pięcioro rodzenstwa
Stan cywilny:
Małżonek: Waleria, z domu Strońska (ślub 1207.1924 r. w Medenicach, pow. Drohobycz)
Dzieci: Kazimiera Wanda , ur. 25.04.1925 r.
Jadwiga Zofia, ur. 25.06.1928 r
Ostatni adres: Waszyngton, USA
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

gen. bryg.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 82 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca pułku
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: sierpień 1914r. - Legion Wschodni, a po jego rozwiązaniu - wcielenie do armii austriackiej
grudzień 1918 - grudzień 1920 - 14 p.p.
01.06.1919r. - awans na stopień kapitana
grudzień 1921 - październik 1922 - dowódca I/14 p.p.
październik 1922 -październik 1923 - 42 p.p.
październik 1923 - maj 1927 - dowódca kompanii w Korpusie Kadetów Nr 1 we Lwowie
01.07.1925r. - awans na stopień majora
maj 1927 - 1929 - dowódca II/6 p.s.p.
1929 - 1931 - słuchacz WSWoj. w Warszawie
wrzesień 1931 - październik 1934 - wykładowca w CWPiech. w Rembertowie
01.01.1932r. - podpułkownik dypl.
październik 1934 - grudzień 1936 - wykładowca taktyki w WSWoj. w Warszawie
styczeń 1937 - luty 1938 - zca dowódcy 40 p.p.
marzec 1938 - 28.09.1939 - dowódca 82 p.p.
czerwiec - październik 1940 - szef Wydziału III Komendy Okręgu Warszawa-Miasto (ZWZ/AK)
październik 1940 - maj 1941 - szef sztabu i zca dcy Okręgu Warszawa-Miasto
czerwiec 1941 - sierpień 1944 - komendant Okręgu Warszawskiego
15.08.1942r. - pułkownik dypl.
Powstanie Warszawskie - dowódca walczących oddziałów
14.09.1944r. - gen. bryg.
sierpień - wrzesień 1945 - zca Szefa Sztabu Głównego PSZ do Spraw Wojska
wrzesień 1945 - listopad 1947 - zca Szefa Sztabu Głównego do Spraw Ogólnych, a potem szef Gł. Komisji Likwidacyjnej PSZ
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. III, IV i V, Krzyż Walecznych 5x, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 30 listopad 1960
Miejsce śmierci: Waszyngton
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: Kwatera Polski Walczącej Kwatera - D18, Rząd - 01, grób - 1
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia:
Życiorys: W 1914r. ukończył gimnazjum w Jarosławiu. Od VIII 1914r. w Legionie Wschodnim. Po jego rozwiązaniu wcielony do armii austriackiej, dowódca kompanii 90 pp. Od XII 1918r. w WP. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, kpt. w 14 pp i 42 pp. W latach 1923-1925 dowódca kompanii w Korpusie Kadetów nr 1 we Lwowie. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i WsWoj. w Warszawie. Wykładowca w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. W latach 1936-1939 dowódca 82 pp w Brześciu nad Bugiem. Dowodził tym pułkiem w wojnie obronnej 1939r. Po kapitulacji Modlina w niewoli niemieckiej. Uciekł z niewoli i po przedostaniu się do Warszawy podjął działalność w konspiracji. Komendant Warszawskiego Okręgu ZWZ-AK, ps. "Nurt", "Monter", "Ryż", "Sokół", "X", "Madej", "Konar", "Dozorca", "Cięciwa", "Adam". Po powstaniu warszawskim w niewoli. Po wyzwoleniu w PSZ na Zachodzie: zastępca szefa Sztabu Głównego, inspektor Komisji Likwidacyjnej. Po demobilizacji najpierw w Wielkiej Brytanii, potem w Stanach Zjednoczonych. Pracował w biurze adwokackim i jako tłumacz.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bielski M., Grupa Operacyjna "Piotrków" 1939, Warszawa 1991, s. 375.

Kryska-Karski T., Żurakowski S., Generałowie Polski Niepodległej, Wydanie uzupełnione i poprawione, Warszawa 1991, s. 83.

Zdjęcie główne - Bielski M., Grupa Operacyjna „Piotrków” 1939, Warszawa 1991.

Andrzej Krzysztof Kunert, Generał Monter Antoni Chruściel - Komendant podziemnej Warszawy, Świat Książki, Warszawa 2012
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2016-03-14 18:37:32 przez MjrWPanc | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze