Karta weterana

Nazwisko: LALKA
Imię #1: Bolesław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Wiktoria
Nazwisko rodowe matki: Zagojska
Data urodzenia: 14 lipiec 1904
Miejsce urodzenia: Lubartów
Rodzeństwo: Wiktoria, Aleksander, Wacław (lekarz i żołnierz zawodowy, zamordowany w Katyniu)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Halina z d. Piekarska
Dzieci: Witold
Ostatni adres: Toruń, ul. Mickiewicza 79 m. 3 [1969]
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca plutonu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 82 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu pionierów
Przydział po 1 września 1939: 82 pp w składzie armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca plutonu pionierów
Przebieg służby wojskowej: # 1930 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1930 r. (lokata 250./769.) i przydziałem do 82 pułku piechoty w Brześciu;
# 1932 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1930 r. (lokata 246.) i przydziałem do 82 pp;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 267./2234.) i przydziałem do 82 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 260./1978.) i przydziałem do 82 pp;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (nadany 26 IX 1939 przez dowódcę 30 DP)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 82 pp, m.in. w obronie Modlina
Data śmierci: 11 marzec 1969
Miejsce śmierci: Toruń
Obecne miejsce spoczynku: Toruń, ul. Gałczyńskiego, cmentarz św. Jerzego
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 11, s. 143.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 129, 610.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 138.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 136.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 365, 431.

Bielski M., Grupa Operacyjna "Piotrków" 1939, Warszawa 1991, s. 355.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (wspomnienia syna Witolda, zebr. Elżbieta Lalke-Porczyk).

Uwagi: Po kapitulacji twierdzy Modlin został wzięty do niewoli niemieckiej i osadzony w obozie w Działdowie. Po zwolnieniu zamieszkał w woj. lubelskim, gdzie wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w 1944 r. został aresztowany i wywieziony do łagru w ZSRR. Zwolniony ze względu na zły stan zdrowia, zamieszkał na Śląsku. Aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i przetrzymywany w więzieniu we Wrocławiu, został w 1948 r. wykupiony przez żonę. Przez ostatnie lata życia ciężko chorował.
Ostatnie zmiany: 2017-12-10 20:33:30 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Bolesław Lalka z żoną i synem (fot. ze zb. rodzinnych)

Komentarze