Karta weterana

Nazwisko: ŁYSZ
Imię #1: Leonard
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stefania
Nazwisko rodowe matki: Siedlecka
Data urodzenia: 12 październik 1909
Miejsce urodzenia: Brześć nad Bugiem
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Bożenna Maria Kwiatkowska
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Brześć nad Bugiem
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 82 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu 2 kompanii w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 82 pp w składzie armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I plutonu 2 kompanii w I batalionie
Przebieg służby wojskowej: # 12 VI 1930 - 31 V 1931 - w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 10 w Gródku Jagiellońskim (tytuł pchor. rez. piech.);
# 31 V 1931 to 16 IX 1931 - w 78 pułku piechoty w Baranowiczach, po czym odesłany do rezerwy;
# 1 VIII 1932 - 15 IX 1932 - na ćwiczeniach żołnierzy rezerwy w 78 pp;
# 1934 - odnotowany w stopniu ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r. (lokata 2701.), przydziałem mobilizacyjnym do 19 pułku piechoty we Lwowie i przynależnością ewidencyjną do PKU Lwów Miasto;
# 13 VI 1934 - 12 VII 1934 - na ćwiczeniach żołnierzy rezerwy w 19 pp;
# 19 IX 1936 - 22 X 1936 - na kursie obrony przeciwgazowej w Warszawie;
# 24 VII - 20 VIII 1938 - na ćwiczeniach żołnierzy rezerwy w 19 pp;
# 20 VIII 1938 - przeniesiony do 82 pułku piechoty w Brześciu nad Bugiem;
# 23 III - 27 VIII 1939 - zmobilizowany do 82 pp;
Odznaczenia: Defence Medal (Medal Obrony), War Medal 1939-1945 (Medal za Wojnę 1939-1945)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 82 pp (1 IX -1 X), m.in. nad Wartą pod Działoszynem, nad Widawką pod Szczercowem, Bełchatów, Żyrardów, Brzeziny, Jeżów, obrona Modlina; wzięty do niewoli niemieckiej i skierowany do obozu przejściowego dla jeńców wojennych w Działdowie;
Data śmierci: 10 listopad 1974
Miejsce śmierci: Kirchheimbolanden (Niemcy)
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 365, 434.

Bielski M., Grupa Operacyjna "Piotrków" 1939, Warszawa 1991, s. 356.

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 107, 448.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Krzysztof J. Kwiatkowski, bratanek żony weterana).

Uwagi: Dalsze losy po zakończeniu kampanii 1939 r.:
# 1 VII 1940 - 21 II 1947 - w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie (m.in. jako instruktor kursów dla cichociemnych; awansowany na stopień por. piech.);
Ostatnie zmiany: 2017-05-27 18:17:33 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Leonard Łysz z żoną Bożenną Marią z Kwiatkowskich w dniu ich ślubu zawartego w Brześciu nad Bugiem (fot. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie o służbie wojskowej Leonarda Łysza wystawione 11 października 1939 r. w obozie przejściowym dla jeńców wojennych w Działdowie przez ppłk. dypl. Antoniego Chruściela, dowódcę 82 pułku piechoty (dok. ze zb. rodzinnych).Leonard Łysz jako oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 25 lutego 1945 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Pismo z Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii do Bożenny Marii Łysz z 4 stycznia 1993 r. dot. służby wojskowej jej zmarłego męża Leonarda Łysza, s. 1 (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo z Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii do Bożenny Marii Łysz z 4 stycznia 1993 r. dot. służby wojskowej jej zmarłego męża Leonarda Łysza, s. 2 (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze