Karta poległego

Nazwisko: PĘKALSKI
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 12 październik 1896
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: d-ca batalionu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 82 pp
Funkcja na 1 września 1939: D-ca II batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: - jako porucznik służył w 84 pp.;
- jako kapitan w dyspozycji Szefa Departamentu Piechoty MSWoj.;
- kolejny przydział to 82 pp.;
Odznaczenia: W II RP: - Krzyż Walecznych 2 krotnie; - Srebrny Krzyż Zasługi; Pośmiertnie: - Kawaler Virtuti Militari V kl.;
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 9 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Słupia
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Jak podkreślają uczestnicy bitwy 82 pp został poprowadzony do natarcia przez samego dowódcę pułkownika Antoniego Chruściela, który z karabinem w ręku szedł na czele natarcia. Prawdopodobnie przykład d-cy pułku spowodował, że także dowódcy batalionów i kompanii szli do natarcia na czele swoich oddziałów. Jeden z artylerzystów 30 pułku artylerii lekkiej wspominał: „Piechota brawurowo podrywa się i idzie do przodu..... żołnierze idą jak na ćwiczeniach, przerzucam ogień na wieś Słupię. 3-cim strzałem zapalam wieś. Widzę, jak na tle ognia przebiegają żołnierze nieprzyjaciela. Piechota dochodzi do wzgórza. ...Posyłam za wzgórze serię jedną za drugą i tak droga na moim (małym) odcinku zostaje otwarta..." (wspomnienie por. Piotra Mikołajczuka). Trudno przecenić wpływ, jaki na żołnierza, który walczył już 9 dobę w niezwykle trudnych warunkach miało zachowanie dowódców. Jednak to zachowanie dowódców miało także swój inny wymiar - była to znaczna liczba poległych wśród kadry 82 pp. Warto pamiętać, że pod Słupią zginęli dowódcy II batalionu mjr Stefan Pękalski (jest pochowany w Jeżowie) i III batalionu mjr Kazimierz Klimczak (jest pochowany w Makowie). 82 pp otworzył dla siebie i pozostałych oddziałów dywizyjnych drogę do Skierniewic. [BIS]
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Słupia, pow. skierniewicki
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Słupia, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 63.

Rocznik Oficerski 1924, MSW, Warszawa, s. 367, 436.

Rocznik Oficerski 1932, B.P. MSW, Warszawa, s. 64, 435.

Paweł Goździński, Brzeziński Informator Samorządowy - BIS, Nr 40 (296) Rok VI, 2008. [dalej: BIS]

„Wykaz wybranych miejsc spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku sporządzony z okazji uroczystych obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej”, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Gabinet Wojewody, Referat Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej 2009 r., s. 19.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 242 i 394 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: w innych źródłach - data urodzenia: 12 X 1895;

w innych źródłach - Jeżów, cmentarz wojenny.

Wróblewski, str. 242: „ Zgodnie z decyzją dowódcy 30 DP, gen. Cehaka, pierwszorzutowe pułki przeszły do natarcia. Wykorzystując ogień artylerii strzelającej na wprost, lewoskrzydłowy 82 pp około 10.00 opanował Krosnową. Kontynuując natarcie złamał opór Niemców i zdobył rejon Słupi, następnie poszerzył wyłom i odrzucił oddziały niemieckie w kierunku południowym na m. Modła. W walce tej polegli m. in. dowódcy: 2/82 pp, mjr S. Pękalski, i 3/82 pp, mjr K. Klimczak.”

Wróblewski, str. 394: Wróblewski: Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” 28 IX 1939r.
Rozkaz Pochwalny dla 30 dywizji piechoty
[….]. Za wybitne zasługi dowódcze, męstwo i poświęcenie nadaję order Virtuti Militari odpowiednich stopni niżej wymienionym żołnierzom:
2 baon, śp. dca baonu mjr Stefan Pękalski, padł pod Przyłękiem - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Warszawa”

Ostatnie zmiany: 2011-10-26 00:02:46 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze