Osoby cywilnePoniżej znajdują się nazwiska osób cywilnych, które poniosły śmierć podczas działań wojennych w bitwie nad Bzurą lub zmarły później z ran odniesionych w czasie bitwy. Często są to osoby z innych regionów Polski, uciekający przed frontem. Wśród wymienionych znajdują się również ofiary zbrodni niemieckich popełnionych we wrześniu 1939 r.

Polegli

Weterani